Poliklinika Medico

Kontakti i radno vrijeme

Poliklinika Medico
Agatićeva 8, 51000 Rijeka

Radno vrijeme:
ponedjeljak – petak 7:30-21:00 (24.12., 27.12., 31.12. i 3.01. do 16:00)
subota 7:30-14:00

Informacije i rezervacije:
Telefonom 051 263 109
E-mailom medico@medico.hr

© 2014 Poliklinika Medico. Sva prava pridržana.