Medicinsko-biokemijski laboratorij

Biokemijske pretrage

 • METABOLITI I SUPSTRATI: ukupni bilirubin, konjugirani bilirubin, nekonjugirani  bilirubin, glukoza, laktat, hemoglobin A1c, kreatinin i procjena  glomerularne filtracije (eGFR), ureja, urati
 • ENZIMI: ALT, AST, ALP, GGT, CK, LD, amilaza, lipaza
 • ELEKTROLITI: Na, K, Cl, Ca, Mg, P
 • ELEMENTI  U TRAGOVIMA: Fe, UIBC, TIBC
 • PROTEINI: albumin, globulini, ukupni proteini, CRP, IgE, feritin
 • LIPIDI: kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, trigliceridi
 • HORMONI: hipotalamus i hipofiza (TSH, LH, FSH, PRL), štitnjača i paratireoidne žlijezde (T4, T3, fT4, fT3, Tg, anti-TPO, anti-Tg, PTH), nadbubrežne žlijezde (DHEA,  kortizol), spolne žlijezde (estradiol, progesteron, testosteron ukupni i slobodni, βHCG, AMH, SHBG), gušterača (inzulin, inzulinska rezistencija) 
 • VITAMINI: 25 - OH vitamin D, vitamin B12, folna kiselina (folati) 
 • TESTOVI: OGTT,  klirens kreatinina 
 • SEROLOŠKI TESTOVI: RF, AST/ASO
 • TUMORSKI BILJEZI: CEA, Ca 125, Ca 15-3, Ca 19-9, AFP, CYFRA 21-1, NSE, PSA,  fPSA 

Hematološke i koagulacijske pretrage

 • krvna slika (KS)
 • kompletna krvna slika (KKS)
 • brzina sedimentacije eritrocita (SE)
 • retikulociti
 • protrombinsko vrijeme (PV)
 • aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (APTV) 
 • fibrinogen
 • D-dimer

Pretrage mokraće i stolice

 • kompletna pretraga mokraće (rutinski pregled urina)
 • biokemijske pretrage u 24h mokraći (ukupni proteini, mikroalbumin, kreatinin, ureja, urati, Ca, Mg, P, Na, K)
 • Urinokultura
 • okultno krvarenje u stolici

Citološke pretrage

 • citološka analiza mokraće
 • citološka analiza sputuma
 • citološka analiza punktata dojke i drugih tkiva

Kako se što bolje pripremiti za vađenje krvi?

Opće upute za pripremu prije vađenja krvi:

 • 24 sata prije izbjegavajte jaču fizičku aktivnost i konzumaciju alkohola
 • 12 sati prije vađenja nemojte jesti ni piti ništa osim vode 
 • 2 sata prije nemojte pušiti
 • 10 do 15 minuta prije vađenja sjednite i opustite se 
 • na vađenje krvi dođite ujutro, odmoreni nakon prospavane noći
 • obucite odjevni predmet širih rukava
 • neposredno prije vađenja obavijestite nas o lijekovima i dodacima prehrani koje uzimate

Radno vrijeme laboratorija

Radnim danom od 7,00 do 15,00 h

Subotom od 7,30 do 14,00 h

Radno vrijeme za uzimanje uzoraka krvi

Radnim danom od 7,00 do 14,00 h

Subotom od 7,30 do 11,30 h

Uzorkovanje materijala za mikrobiološke pretrage

Radnim danom od 7,00 do 11,00 h


CJENIK - MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ

Vađenje krvi15,00 kn
Transport100,00 kn
Kućna posjeta - laboratorij300,00 kn
Spremnik za 24-h urin (potrošni materijal)20,00 kn
Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (APTV)50,00 kn
Alanin-aminotransferaza (ALT; GPT)20,00 kn
Albumin u 24-h urinu50,00 kn
Albumin u serumu25,00 kn
Albumin/kreatinin, omjer75,00 kn
Alfa-amilaza u serumu20,00 kn
Alfa-amilaza u urinu20,00 kn
Alfa-fetoprotein (AFP)150,00 kn
Alkalna fosfataza (AP)20,00 kn
Anorganski fosfati (P) u 24-h urinu25,00 kn
Anorganski fosfati (P) u serumu20,00 kn
Anti-Müllerian (Müllerov hormon; AMH)500,00 kn
Antistreptolizinski titar (AST/ASO)100,00 kn
Antitijela protiv virusa hepatitisa A (Anti-HAV IgM)220,00 kn
Antitijela protiv HIVa (Anti-HIV 1, 2)150,00 kn
Antitijela protiv tiroglobulina (Anti-Tg)200,00 kn
Antitijela protiv tiroidne peroksidaze (Anti-TPO)200,00 kn
Antitijela protiv virusa hepatitisa C (Anti-HCV)150,00 kn
Aspartat-aminotransferaza (AST,GOT)20,00 kn
Beta humani korionski gonadotropin (βHCG; HCG +β)150,00 kn
Bilirubin, konjugirani (direktni)20,00 kn
Bilirubin, nekonjugirani (indirektni)20,00 kn
Bilirubin, ukupni20,00 kn
Bris nosa na eozinofile50,00 kn
Brzina sedimentacije eritrocita (SE)20,00 kn
Ca 125150,00 kn
Ca 15-3150,00 kn
Ca 19-9150,00 kn
Cyfra 21-1220,00 kn
C-reaktivni protein (CRP)50,00 kn
D-dimeri250,00 kn
Dehidroepiandrosteron sulfat (DHEA-S)150,00 kn
Estradiol (E2)150,00 kn
Feritin150,00 kn
Fibrinogen50,00 kn
Folikul stimulirajući hormon (FSH)150,00 kn
Folna kiselina180,00 kn
Gama-glutamil transferaza (GGT)20,00 kn
Globulini20,00 kn
Globulin koji veže spolne hormone (SHBG)150,00 kn
Glukoza20,00 kn
HbA1c-glikirani hemoglobin100,00 kn
HDL-kolesterol20,00 kn
Helicobacter pylori-antitijela u serumu150,00 kn
Hepatitis B površinski antigen (HBsAg)150,00 kn
Hormon luteinizacije (LH)150,00 kn
Imunoglobulin E (IgE), ukupni150,00 kn
Inzulin150,00 kn
Inzulinska rezistencija (HOMA 1 - IR)180,00 kn
Kalcij (Ca), ukupni u 24-h urinu25,00 kn
Kalcij (Ca), ukupni u serumu20,00 kn
Kalij (K)20,00 kn
Karcinoembrionalni antigen (CEA)150,00 kn
Klirens kreatinina75,00 kn
Klirens ureje75,00 kn
Kloridi (Cl)20,00 kn
Kolesterol20,00 kn
Kompletna krvna slika (KKS; KS+DKS-5 dijelna)70,00 kn
Kortizol150,00 kn
Kreatin kinaza (CK)30,00 kn
Kreatinin u 24-h urinu25,00 kn
Kreatinin u serumu20,00 kn
Krvna slika (KS)45,00 kn
Kvalitativna analiza mokraće (kompletna pretraga urina)30,00 kn
Laktat30,00 kn
Laktat dehidrogenaza (LD; LDH)30,00 kn
LDL-kolesterol30,00 kn
Lipaza30,00 kn
Magnezij (Mg), ukupni u 24-h urinu25,00 kn
Magnezij (Mg), ukupni u serumu20,00 kn
Natrij (Na)20,00 kn
Neuron specifična enolaza (NSE)220,00 kn
Parathormon (PTH)150,00 kn
Procjena brzine glomerularne filtracije (eGFR)20,00 kn
Progesteron150,00 kn
Prolaktin150,00 kn
Prostata specifični antigen, slobodni (fPSA)130,00 kn
Prostata specifični antigen, ukupni (PSA)170,00 kn
Proteini u 24-h urinu50,00 kn
Proteini, ukupni u serumu20,00 kn
Proteini, ukupni/kreatinin-omjer75,00 kn
Protrombinsko vrijeme (PV, INR)50,00 kn
PSA+fPSA300,00 kn
Retikulociti (Rtc)50,00 kn
Reumatoidni faktor (RF)100,00 kn
Sputum na eozinofile50,00 kn
Test na okultno kravarenje u stolici-hemokult30,00 kn
Test oralne podnošljivosti glukoze (OGTT) - mali100,00 kn
Test oralne podnošljivosti glukoze (OGTT) - veliki150,00 kn
Test oralne podnošljivosti laktoze (LTT)100,00 kn
Testosteron, ukupni150,00 kn
Testosteron, ukupni + slobodni300,00 kn
Tireotropni hormon (TSH)150,00 kn
Tiroglobulin (Tg)260,00 kn
Tiroksin, slobodni (fT4)150,00 kn
Tiroksin, ukupni (T4)150,00 kn
TPHA (Syphilis)100,00 kn
Trigliceridi20,00 kn
Trijodtironin, slobodni (fT3)150,00 kn
Trijodtironin, ukupni (T3)150,00 kn
Troponin I (TnI)130,00 kn
Ukupni i nezasićeni kapacitet vezanja željeza (TIBC,UIBC)40,00 kn
Urati (mokraćna kiselina) u 24-h urinu25,00 kn
Urati (mokraćna kiselina) u serumu20,00 kn
Ureja20,00 kn
VDRL (Syphilis)100,00 kn
Vitamin B12180,00 kn
Željezo (Fe)20,00 kn
25-hidroksi kolekalciferol (25-OH vitamin D)235,00 kn


USLUGE VANJSKIH (DRUGIH) LABORATORIJA:
Adrenalin u 24-h urinu265,00 kn
Alfa -1- antitripsin150,00 kn
Androstendion300,00 kn
Angiotenzin konvertirajući enzim (ACE)150,00 kn
Antistafilolizinski titar (ASTA)150,00 kn
Antitijela klase A na tkivnu transglutaminazu IgA (anti tG-IgA)350,00 kn
Antitijela klase G na tkivnu transglutaminazu IgG (anti tG-IgG)350,00 kn
Antitijela na hepatitis B površinski antigen (Anti-HBs antigen)180,00 kn
Antitijela na virus hepatitisa A (Anti-HAV-ukupna)350,00 kn
Antitijela protiv citoplazmatskih antigena neutrofilnih granulocita (c-ANCA)300,00 kn
Antitijela protiv dvostruke uzvojnice DNA (Anti-dsDNA)300,00 kn
Antitijela protiv jezgre (ANA)300,00 kn
Antitijela protiv perinuklearnih antigena neutrofilnih granulocita (p-ANCA)300,00 kn
Antitijela na cikličke citrulinirane peptide (Anti-CCP)500,00 kn
Antitijela protiv ekstraktibilnih nuklearnih antigena (ENA)450,00 kn
Aspirat bronha - citološki450,00 kn
Aspirat bronha na BK kulturu500,00 kn
Autoantitijela pojedinačna u serumu370,00 kn
Bakteriološka pretraga aspirata sinusa280,00 kn
Bakteriološka pretraga brisa rane250,00 kn
Bakteriološka pretraga brisa180,00 kn
Bakteriološka pretraga brisa na aerobe i anaerobe440,00 kn
Bakteriološka pretraga ejakulata180,00 kn
Bakteriološka pretraga na Neisseria gonorrhoeae250,00 kn
Bakteriološka pretraga sputuma260,00 kn
Bakteriološka pretraga urina (Urinokultura)180,00 kn
Beta crosslaps250,00 kn
Borrelia burgdorferi IgM i IgG350,00 kn
Bris-Chlamydia trachomatis250,00 kn
Bris-Ureaplasma urealiticum i Mycoplasma hominis250,00 kn
C1-inhibitor300,00 kn
C3 komponenta komplementa160,00 kn
C4 komponenta komplementa160,00 kn
Ca 72-4360,00 kn
Candida albicans IgG i IgM900,00 kn
Candida albicans IgG ili IgM450,00 kn
Ceruloplazmin250,00 kn
Chlamydophila pneumoniae IgA i IgG350,00 kn
Citološki pregled sputuma300,00 kn
Citološki pregled iscjetka dojke300,00 kn
Citološki pregled urina350,00 kn
Citološka obrada punktata400,00 kn
CMV IgM i IgG650,00 kn
Diamin oksidaza (DAO) test-intolerancija na histamin300,00 kn
EBV IgM i IgG500,00 kn
Echovirusi IgM ili IgG ili IgA150,00 kn
Ejakulat-Chlamydia trachomatis250,00 kn
Ejakulat-Ureaplasma urealiticum i Mycoplasma hominis250,00 kn
Elektroforeza serumskih proteina170,00 kn
HE-4300,00 kn
Helicobacter pylori-antigen u stolici260,00 kn
Helicobacter pylori-kultivacija260,00 kn
Helicobacter pylori-kultivacija i testiranje MIK antibiotika400,00 kn
Helicobacter pylori-ureja izdisajni test450,00 kn
Hepatitis biljeg B600,00 kn
Hepatitis biljezi A, B, C - kompletni800,00 kn
Homocistein250,00 kn
HPV tipizacija500,00 kn
HPV tipizacija (individualna)800,00 kn
HSV tip 1 i tip 2 (herpes)800,00 kn
Ig E, pojedinačno (RAST na pojedinačne alergene)240,00 kn
Imunofiksacija monoklonskog proteina1.000,00 kn
Imunoglobulin A (IgA)200,00 kn
Imunoglobulin G (IgG)200,00 kn
Imunoglobulin M (IgM)200,00 kn
Intolerancija na hranu (IgG4) - 88 namirnica1.100,00 kn
Intolerancija na hranu - 64 vegetarijanske namirnice1.450,00 kn
Intolerancija na hranu - 93 namirnice1.940,00 kn
Intolerancija na hranu - 125 namirnica2.350,00 kn
Intolerancija na hranu - 212 namirnica3.185,00 kn
ITFA Entamoeba histolytica180,00 kn
ITFA Toxoplasma gondii450,00 kn
Kromogranin400,00 kn
Krvna grupa + Rh faktor600,00 kn
Legionella pneumophila350,00 kn
Metanefrini u 24-h urinu265,00 kn
Mikološka pretraga brisa180,00 kn
Mikološka pretraga ejakulata180,00 kn
Mikološka pretraga kože300,00 kn
Mikološka pretraga strugotine nokta300,00 kn
Mikološka pretraga urina180,00 kn
Mycoplasma pneumoniae IgM i IgG350,00 kn
Noradrenalin u plazmi265,00 kn
Normetanefrini u urinu265,00 kn
Određivanje slabog RhD antigena500,00 kn
Osteokalcin250,00 kn
Punktat na aerobe i anaerobe440,00 kn
Rotavirus RVK200,00 kn
Rubella IgG200,00 kn
Rubella IgM200,00 kn
S-100500,00 kn
Stolica na amebe180,00 kn
Stolica na parazite100,00 kn
Stolica-Campylobacter spp.190,00 kn
Stolica-Candida albicans180,00 kn
Stolica-enterohemoragična Escherichia Coli190,00 kn
Stolica-enteropatogena Escherichia Coli190,00 kn
Stolica-Salmonella /Typhi, Paratyphi/190,00 kn
Stolica-Salmonella spp. i/ili Shigella spp.190,00 kn
Stolica-Yersinia enterolitica100,00 kn
Test fluorescentnih antitijela na treponemu uz apsorpciju (FTA)900,00 kn
Transferin150,00 kn
Vanilinmandelična kiselina (VMA) u 24-h urinu350,00 kn
VZV IgM i IgG400,00 kn
Waaler-Rose (WR)150,00 kn
Žučne kiseline280,00 kn
Napomena:
V - usluge suradnih (vanjskih) laboratorija čije su cijene podložne promjenama


PATOHISTOLOŠKE ANALIZE
Patohistološki nalaz (PHD)500,00 kn
Patohistološki nalaz (PHD) - ginekologija700,00 kn
Patohistološki nalaz (PHD) - urologija700,00 kn
Patohistološki nalaz (PHD) - dojke700,00 kn
Patohistološki nalaz (PHD) - GE700,00 kn
Patohistološki nalaz (PHD) 2-koža1.000,00 kn
Patohistološki nalaz (PHD) 3-koža1.500,00 kn
Patohistološki nalaz (PHD) 4-koža2.000,00 kn
Patohistološki nalaz (PHD) 5-koža2.500,00 kn
Imunohistokemijski nalaz300,00 kn
FISH HER-2700,00 kn

Specijalist/i:

Medico INFO

Radno vrijeme

ponedjeljak – petak 7:00 - 21:00
subota 7:30 - 14:00

Informacije i rezervacije:

Tel: 051 263 109
E-mail: medico@medico.hr


Skraćeno radno vrijeme

Obaviještavamo Vas da će povodom nadolazećih blagdana SB MEDICO raditi prema skraćenom radnom vremenu:

24.12.2018. - 07:00 do 13:00 sati
25.12.2018. - ZATVORENO
26.12.2018. - ZATVORENO
31.12.2018. - od 07:00 do 13:00 sati
01.01.2019. - ZATVORENO

Pratite nas
Aplikacije