Neurokirurgija

Neurokirurški  pregled i dijagnostika

  • Pregled,  dijagnostika i indiciranje operacija kod slučajeva degenerativnih bolesti  kralježnice
  • Pregled, dijagnostika i indiciranje operacija kod slučajeva ekspanzivnih procesa CNS-a, kao i krvožilnih bolesti, te poremećaja cirkulacije likvora
  • Pregled nakon neurotraumatoloških slučajeva s indikacijama za daljnji postupak liječenja
  • Neurokirurški pregled djece od novorođenačke dobi nadalje

Terapijski  postupci 

  • Terapija akutnih bolnih sindroma kralježniceCJENIK - NEUROKIRURGIJA

Vratna mikrodiscektomija s fuzijom (1 segment)
18.750,00 kn
Vratna mikrodiscektomija s fuzijom (2 segmenta)
25.000,00 kn
Vratna mikrodiscektomija s fuzijom (3 ili više segmenata)
40.000,00 kn
Dekompresija vratne kralježnične moždine (laminektomija)
25.000,00 kn
Dekompresija vratne kralježnične moždine (laminektomija)s fiksacijom (1 ili 2 segmenta)
35.000,00 kn
Dekompresija vratne kralježnične moždine (laminektomija)s fiksacijom (3 ili više segmenata)
40.000,00 kn
Lumbalna mikrodiscektomija (1 segment)
13.500,00 kn
Lumbalna mikrodiscektomija (2 segmenta)
16.500,00 kn
Lumbalna rediscektomija rekurentnog oštećenja diska
18.750,00 kn
Dekompresija lumbalne kralježnične moždine (laminektomija) - 1 segment
18.750,00 kn
Dekompresija lumbalne kralježnične moždine (laminektomija) - 2 segmenta
30.000,00 kn
Lumbalni perkutani interspinozni umetak (1 segment)
15.000,00 kn
Lumbalni perkutani interspinozni umetak (2 segmenta)
25.000,00 kn
Lumbalna laminektomija s posteriornom fuzijom i fiksacijom (1 segment)
24.000,00 kn
Lumbalna laminektomija s posteriornom fuzijom i fiksacijom (2 segmenta)
30.000,00 kn
Lumbalna laminektomija s posteriornom fuzijom i fiksacijom (3 ili više segmenata)
41.250,00 kn
Lumbalna posteriorna interkorporalna fuzija i posteriorna fuzija s fiksacijom
30.000,00 kn
Lumbalna posteriorna interkorporalna fuzija i posteriorna fuzija s fiksacijom - 2 segmenta
37.500,00 kn
Lumbalna korekcija deformiteta s posteriornom fuzijom i fiksacijom
41.250,00 kn
Vertebroplastika (1 nivo)
15.000,00 kn
Vertebroplastika (2 nivoa)
18.000,00 kn
Vertebroplastika 3 ili više nivoa)
25.000,00 kn
Perkutana transpedikularna fiksacija (2 nivoa)
25.000,00 kn
Perkutana transpedikularna fiksacija (3 nivoa)
30.000,00 kn
Transforaminalna interkorporalna fuzija i posteriorna fiksacija (1 segment)
30.000,00 kn
Transforaminalna interkorporalna fuzija i posteriorna fiksacija (2 segmenta)
37.500,00 kn
Ekstrakcija alanteze iz kralježnice
8.000,00 kn
Biopsija intervertebralnog diska iglom (uključuje mikrobiologiju i PHD)
6.000,00 kn
Biopsija kralješka iglom (uključuje i PHD)
6.000,00 kn
Dijagnostička blokada fasetnih zglobova
1.200,00 kn
Dijagnostička blokada sakroilijakalnog zgloba
1.500,00 kn
Dijagnostička blokada spinalnog živca
1.800,00 kn
Provokacijska diskografija
2.000,00 kn
Epiduralna steroidna injekcija lumbalne kralježnice
1.500,00 kn
Epiduralna steroidna injekcija vratne kralježnice
1.800,00 kn
Intradiskalna injekcija Discogel (1 nivo)
12.000,00 kn
Intradiskalna injekcija Discogel (2 nivoa)
15.000,00 kn
Intradiskalna injekcija ozona
8.500,00 kn
Radiofrekventna neurotomija
4.500,00 kn
Cervikalni ESI
1.800,00 kn
Cervikalni TFESI
1.800,00 kn
Torakalni ESI
1.500,00 kn
Torakalni TFESI
1.800,00 kn
Lumbalni ESI
1.500,00 kn
Lumbalni TFESI
1.800,00 kn
Sakralni TFESI
1.500,00 kn
Kaudalna injekcija
1.500,00 kn
Interkostalna blokada
950,00 kn
Operacija karpalnog kanala
1.900,00 kn
Operacija Guyonov kanal
2.000,00 kn
Operacija ulnarni kanal
2.500,00 kn
Operacija tarzalni kanal
3.000,00 kn

Specijalist/i:

Medico INFO

Radno vrijeme

ponedjeljak – petak 7:00 - 21:00
subota 7:30 - 14:00

Informacije i rezervacije:

Tel: 051 263 109
E-mail: medico@medico.hr


Skraćeno radno vrijeme

Obaviještavamo Vas da će povodom nadolazećih blagdana SB MEDICO raditi prema skraćenom radnom vremenu:

24.12.2018. - 07:00 do 13:00 sati
25.12.2018. - ZATVORENO
26.12.2018. - ZATVORENO
31.12.2018. - od 07:00 do 13:00 sati
01.01.2019. - ZATVORENO

Pratite nas
Aplikacije