Davor Primc, dr. med.
Specijalist opće i vaskularne kirurgije


Pregled djelatnosti: Vaskularna kirurgija, Kirurgija

Naš tim