Gorda Oluić - Kabalin, dr. med.
Specijalistica ginekologije i opstetricije

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1978. godine. Specijalistički ispit iz ginekologije i opstetricije položila je 1985. godine na Klinici za ginekologiju i opstetriciju KBC Rijeka. Radila je na pozicijama u HMT KB »Dr. Z. Kučić», na Klinici za ginekologiju i opstetriciju KBC Rijeka te u ginekološkoj ordinaciji CPZZ Zamet DZ Rijeka. Aktivno je djelovala kao član stacionarnih liječničkih ekipa na teritoriju Hrvatske u tijeku Domovinskog rata. Od 1997. godine radi u ginekološkoj ordinaciji Poliklinike Medico.


Pregled djelatnosti: Ginekologija i opstetricija

Naš tim