Renato Vidos, dr. med.
specijalist opće i vaskularne kirurgije


Pregled djelatnosti: Kirurgija, Vaskularna kirurgija

Naš tim