Sistematske preglede za tvrtke/ustanove/organizacije - ponude dostavljamo na upit. U ponudi imamo nekoliko paketa usluga koje možemo prilagođavati ovisno o potrebama korisnika.

Osnovni sistematski pregled:

 • Laboratorijske pretrage krvi i urina
 • Ekg
 • Spirometrija
 • Ultrazvuk abdomena
 • Specijalistički pregled oftalmologa
 • Završni  pregled i mišljenje interniste   

Standardni sistematski pregled:

 • Laboratorijske pretrage krvi i urina
 • Ekg
 • Spirometrija
 • Ultrazvuk abdomena
 • Specijalistički pregled oftalmologa
 • Žene:
  • Ultrazvuk dojki
  • Specijalistički pregled ginekologa s transvaginalnim ultrazvukom i PAPA testom
 • Muškarci:
  • Specijalistički pregled urologa s ultrazvukom prostate
 • Završni pregled i mišljenje interniste 

Sistematski pregled za menadžere:

 • Laboratorijske pretrage krvi i urina
 • Ekg
 • Spirometrija
 • Ultrazvuk abdomena
 • Ergometrija
 • Color Doppler karotida
 • Specijalistički pregled oftalmologa
 • Žene:
  • Ultrazvuk dojki / mamografija
  • Specijalistički pregled ginekologa s transvaginalnim ultrazvukom i PAPA testom
 • Muškarci:
  • Specijalistički pregled urologa s ultrazvukom prostate
 • Završni  pregled i mišljenje interniste  

Usluge za dobrovoljna zdravstvena osiguranja i asistence (molimo kontaktirati asistencu):

Osiguranja:

 • Allianz Worldwide Care
 • AXA PPP International
 • BUPA International
 • Croatia zdravstveno osiguranje
 • Grawe osiguranje
 • International Medical Group
 • MSH International
 • Uniqa osiguranje
 • Vanbreda /Cigna
 • WIS/HTH Worldwide

Asistence: 

 • AP Companies
 • Balt Assitance
 • Global Voyager Assistance
 • International SOS
 • Inter Mutuelles Assistance
 • Medico Veritas
 • MediServ
 • Savitar Group
 • Zdrava izbira (Spleta klinika)