Sestrinska služba

Rijeka Pula

Sestrinska služba jedna je od poveznica za uspješno funkcioniranje Specijalne bolnice Medico. Medicinske sestre i tehničari su, pored liječnika, temeljno medicinsko osoblje te pružaju visokostručnu zdravstvenu njegu pacijentima. Pored asistencije liječnicima, brinu se za održavanje opreme, pribora, nabavu materijala, organizaciju zbrinjavanja otpada te nadzor nad održavanjem i čišćenjem prostora. Djelatnici su odgovorni i za vršenje nadzora nad mjernom opremom i organizaciju kontrole valjanosti lijekova.  

Glavna sestra:

Irena Miholjević, bacc. med. tech.

Liječnici