Sistematski pregledi

Rijeka Pula

Sistematske preglede za tvrtke/ustanove/organizacije – ponude dostavljamo na upit. 

Sistematski pregled za ŽENE:

 • Laboratorijske pretrage krvi i urina
 • Ekg
 • Ultrazvuk abdomena
 • Ultrazvuk dojki
 • Ginekološki pregled s transvaginalnim ultrazvukom i papa testom
 • Završni  pregled i mišljenje interniste   

Sistematski pregled za MUŠKARCE DO 40 godina:

 • Laboratorijske pretrage krvi i urina
 • Ekg
 • Ultrazvuk abdomena
 • Završni  pregled i mišljenje interniste   

Sistematski pregled za MUŠKARCE IZNAD 40 godina:

 • Laboratorijske pretrage krvi i urina (PSA uključen)
 • Ekg
 • Ultrazvuk abdomena
 • Specijalistički pregled urologa
 • Završni pregled i mišljenje interniste 

Liječnici

Barbara Radović, dr. med.

Specijalistica interne medicine Rijeka