Alen Kocijančić, dr. med.

Specijalist urologije

  • Rijeka
  • Pula

Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Rijeci 2004. godine. Nakon odrađenog staža zaposlen u Općoj bolnici Pula kao specijalizant urologije od 2006. do 2011. godine, kada na KBC „Sestre milosrdnice“ polaže specijalistički ispit. Kao specijalist urologije zaposlen u Općoj bolnici Pula kao odjelni liječnik od 2011. do 2019. godine uz sudjelovanje na mnogim domaćim i inozemnim kongresima. Od 2019. godine je zaposlen u Specijalnoj bolnici Medico. Član Hrvatskog urološkog društva.