prof. dr. sc. Dean Markić, dr. med.

Specijalist urologije
Rijeka

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1997. godine. Nakon odrađenog pripravničkog staža počinje raditi u KBC Rijeka i to kao volonter na Klinici za urologiju. Godine 2002. dobiva specijalizaciju iz urologije  koju završava 2007. godine. Od tada radi kao odjelni liječnik na Klinici za urologiju. Godine 2008. položio je europski urološki ispit (FEBU). Godine 2012. boravio je tri mjeseca na usavršavanju na Klinici za urologiju Sveučilišta u Salzburgu. Aktivno je sudjelovao na brojnim urološkim kongresima, seminarima i radionicama. Član je Hrvatskog urološkog društva i Europskog urološkog udruženja. Subspecijalist je iz transplantacije bubrega. Docent je iz urologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Vezane djelatnosti