dr. sc. Sandro Brusich, dr. med.

Specijalist interne medicine - kardiologije
Rijeka

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1999. godine. Staž je odradio u Kliničkom bolničkom centru Rijeka 2000. g. Godine 1998. stječe zvanje magistra znanosti iz područja kardijalne kirurgije, a zatim 2011. godine zvanje doktora znanosti iz područja kardiologije. Od 2002. godine radi u Kliničkom bolničkom centru Rijeka prvo na Hitnom medicinskom traktu te zatim na Klinici za pedijatriju kao specijalizant. Od 2005. godine radi na Klinici za internu medicinu KBC Rijeka, prvo do 2009. godine kao specijalizant, zatim do 2011. godine kao specijalist internist, a od tada kao subspecijalist kardiolog. U svakodnevnoj praksi njegovo uže područje interesa je aritmologija i elektrostimulacija te invazivna kardiologija. Od 2009. g. zaposlenik je Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci prvo gdje radi kao asistent na Klinici za internu medicine, a od 2012 g. kao viši asistent. 2013. godine pokrenuo je program srčane resinhronizacijske terapije, 2014 g. program ekstrakcija elektroda za elektrostimulaciju, a 2015. godine laboratoriji za elektrofiziologiju i ablaciju srčanih aritmija u Kliničkom bolničkom centru Rijeka.

U mnogobrojna usavršavanja spada usavršavanje iz područja implantabilnih kardioverter defibrilatora u Medtronic Therapy and Procedure Tranining Center Ženeva, Švicarska 2010 g; srčane resinhronizacijske terapije u Semmelweis University Heart Center u Budimpešti 2013 g; elektrofiziologije u Kliničkom bolničkom centru “Sestre Milosrdnice” u Zagrebu 2014. g.; ablacija supraventrikularnih aritmija u St. Anne’s University Hospital Brno Češka 2015. g.; ekstrakcija elektroda u Nuovo Ospedale S. Chiara Cisanello Pisa 2015. g.; ablacija kompleksnih aritmija u Gottsegen György Hospital u Budimpešti 2016. g. te edukacija i certifikacija za ugradnju okludera u aurikulu lijevog atrija.

U međunarodnim aktivnostima ističe se kao proktor za edukaciju iz područja elektrostimulacije, član je Europskog ritmološkog udruženja i koordinator za istraživanja o srčanoj resinhronizacijskoj terapiji za Republiku Hrvatsku. Aktivan je član  Radne skupine za aritmije i elektrostimulaciju Hrvatskog kardiološkog društva te je član uredničkog odbora časopisa Hrvatskog kardiološkog društva „Cardiologia croatica“. Koautor je brojnih znanstvenih  i stručnih radova.

2015. g. dobitnik je priznanja Ministarstva zdravlja za izvaredni doprinos hrvatskom zdravstvenom sustavu – «Top 10» doktora RH.

Vezane djelatnosti