Koraljka Mittel, mag. med. biochem. – spec. medicinske biokemije

Specijalistica medicinske biokemije
Rijeka

Rođena  je u Rijeci 1966. godine, gdje je pohađala osnovnu i srednju školu. Na studij  odlazi u Zagreb, gdje je na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u  Zagrebu diplomirala medicinsku biokemiju. Zapošljava se u Kliničkom zavodu za laboratorijsku  dijagnostiku,  Kliničkog bolničkog centra  (KBC) Rijeka. U razdoblju od 2000. do 2003. godine obavlja specijalizaciju iz  medicinske biokemije, od kojih zadnje dvije godine u KBC-u Zagreb. Od 2007. do 2010.  godine honorarni je suradnik Poliklinike Medico. Do kraja veljače 2014. radi u  KBC-u Rijeka, a početkom ožujka dolazi u Polikliniku Medico kao voditelj  Medicinsko-biokemijskog laboratorija.

Istovremeno  s radom u struci već gotovo dva desetljeća bavi se i nastavnom djelatnošću:  najprije na Medicinskoj školi u Rijeci predaje predmet „Medicinska biokemija“  (1996.-1999.) da bi nakon povratka sa specijalizacije bila angažirana kao  vanjski suradnik na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, gdje je 2006.  godine izabrana u nastavno zvanje naslovni predavač. Nositeljica je kolegija „Fizikalne  metode u kliničkoj kemiji“ na Stručnom studiju medicinsko-laboratorijske  dijagnostike sve do 2014. godine, kada prelazi na novoosnovani Fakultet  zdravstvenih studija, na kojemu je nositeljica istog kolegija u okviru  Preddiplomskog stručnog studija „Medicinsko-laboratorijska dijagnostika“.

Član  je Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu (HDMBLM),  gdje je bila član Glavnog odbora, te Predsjednica Podružnice Istarske, Primorsko-goranske  i Ličke regije (2006.-2014.). Također je član Hrvatske komore medicinskih  biokemičara (HKMB), te Hrvatskog liječničkog zbora – Podružnice Rijeka.

Objavljuje  znanstvene i stručne radove u časopisima, te aktivno sudjeluje kako na domaćim  tako i na inozemnim simpozijima i kongresima, a bila je i predsjednica  Organizacijskog odbora 8. Kongresa HDMBLM s međunarodnim sudjelovanjem, koji je  održan u Rijeci u rujnu 2015. godine.

Vezane djelatnosti