Maja Gusej, dr. med.

Specijalistica interne medicine - gastroenterologije
Rijeka

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1986. godine. Radila je kao liječnik opće prakse u Puli i Kopru, a nakon toga se specijalizirala na području interne medicine u Kliničkom bolničkom centru Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Od 1995. godine kao internistica usmjerila je većinu svog rada u područje gastroenterologije, a od 2008. godine je i subspecijalistica gastroenterologije.

Vezane djelatnosti