mr. sc. Miroslav Stamatović, dr. med.

Specijalist ginekologije i opstetricije

  • Rijeka

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1973. godine. Liječnički staž obavio je u Kliničkoj bolnici ” Dr. Zdravko Kučić” u Rijeci. Potom je dvije godine radio kao liječnik opće prakse u Sloveniji, a 1977. godine započinje sa specijalizacijom iz ginekologije i porodništva u Kliničkoj bolnici ”Braće dr. Sobol” u Rijeci. Godine 1979. upisuje postdiplomski studij iz ginekologije i porodništva u KBC-u Rijeka. Posjeduje diplomu magistra medicinskih znanosti. Kroz radni vijek u Kliničkom bolničkom centru Rijeka pretežito se bavio ginekološkom onkologijom te je obnašao funkciju Pročelnika odjela intenzivne i postoperativne njege. Dugogodišnji je asistent i viši predavač na Katedri za ginekologiju i porodništvo na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Autor je i koautor brojnih znanstvenih publikacija te sudionik brojnih kongresa iz specijalnosti. Član tima Poliklinike Medico je od srpnja 2014. godine.