Nikola Stanković, dr. med.

Specijalist interne medicine - gastroenterologije

  • Rijeka
  • Pula

Nakon završene Dubrovačke gimnazije 1995. godine upisuje Medicinski fakultet u Rijeci, diplomirao 2001. godine. Odradio pripravnički staž u Općoj bolnici Dubrovnik te položio državni ispit 2003. godine.

Od 2003. – 2005. godine kao liječnik opće prakse radi u brojnim ambulantama obiteljske medicine, tvrtki za razminiranje te kao stručni suradnik za lijekove. Od 2005. do 2018. godine zaposlen na Odjelu gastroenterologije OB Dubrovnik. Specijalizaciju iz interne medicine (2005. godine – 2009. godine) obavio u KBC Zagreb – Rebro te specijalistički ispit iz interne medicine položio 2009. godine. Subspecijalizaciju gastroenterologije (2014. godine – 2016. godine) obavio u KB Dubrava te subspecijalistički ispit iz gastroenterologije položio 2016. godine. Sudjelovao na brojnim domaćim i inozemnim edukacijama i kongresima. Član Hrvatskog gastroenterološkog društva. Od 2018. godine zaposlen u Specijalnoj bolnici Medico.