Nikolina Čunović, dr. med.

SPECIJALIST OTORINOLARINGOLOGIJE

  • Rijeka

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Rijeci 2013. godine. Tijekom studija bila je demonstrator na Zavodu za kemiju i biokemiju te aktivni član udruge CroMCIS. U sklopu studentskih razmjena boravila je u Sveučilišnoj bolnici Motol u Pragu te Sveučilišnoj bolnici dr. Ridvan Ege u Ankari. Pripravnički staž završila je u KBC Rijeka. Nakon položenog državnog ispita u svibnju 2014. godine, radi kao liječnik opće medicine u Domu Zdravlja Duga Resa. U travnju 2015. godine započinje specijalizaciju iz otorinolaringologije u Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata, „KBC Sestre milosrdnice“. Tijekom specijalizacije dodatno se usavršava i educira na Karolinska institutu u Stockholmu.  Specijalistički ispit polaže u rujnu 2020. godine te počinje raditi u Općoj bolnici i bolnici branitelja domovinskog rata Ogulin. U listopadu 2021. godine započinje s radom u Specijalnoj bolnici Medico.