Petar Baričević, dr. med.

Specijalist radiologije
Rijeka

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1994. godine, a zatim je pripravnički staž od dvije godine odradio na Pagu i u Rijeci. Od 1997. do 2001. godine radio je u Općoj bolnici Gospić, a specijalizaciju iz područja radiologije završio je 2004. godine. Nakon specijalizacije postaje voditelj Odjela dijagnostike Opće bolnice Gospić. U srpnju 2011. godine pridružio se liječničkom timu Poliklinike Medico. Uz konvencionalnu radiološku dijagnostiku bavi se i neuroradiološkom dijagnostikom (MR i CT), dijagnostikom bolesti dojke te ultrazvukom različitih organa i organskih sustava. Sudjelovao je na brojnim tečajevima stalne medicinske edukacije, seminarima i kongresima. Član je Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog i Europskog društva radiologa te Hrvatskog senološkog društva.

Vezane djelatnosti