Dijagnostika, specijalistička obrada i kirurško liječenje kao integrirana medicinska usluga

Specijalna bolnica Medico nalazi se u samom vrhu pružatelja privatne zdravstvene usluge u Republici Hrvatskoj. Bolnica pruža integriranu medicinsku uslugu s kompletnom laboratorijskom i radiološkom dijagnostikom, preko specijalističko konzilijarne obrade do kirurškog liječenja, s prepoznatljivim sloganom „u jednom danu na jednom mjestu“. 

S više od 150 zaposlenih djelatnika, na dvije lokacije u Rijeci i Puli, stručni tim Specijalne bolnice Medico godišnje ambulantno obradi više od 50 tisuća pacijenata. Specijalna bolnica za kirurgiju Medico ima devet različitih kirurških djelatnosti koje u vidu dnevne kirurgije minimalno invazivnim kirurškim zahvatima obrade više od tisuću pacijenata. 

Od samih početaka u Medicu su snažno fokusirani na postizanje najviše kvalitete svih svojih usluga stoga sudjeluju u suvremenim   procesima upravljanja kvalitetom i sigurnošću pacijenata. Sedam godina nositelji su certifikata izvrsnosti Američke akreditacijske međunarodne komisije AACI, te standarda upravljanja kvalitetom u zdravstvenim ustanovama EN 15224 i ISO 9001:2015 kao najviših svjetskih standarda bolničkih usluga. 

Novi CT uređaj i laserska kirurgija

Specijalna bolnica Medico kontinuirano ulaže u razvoj, edukaciju i nove tehnologije, a jedna od zadnjih velikih investicija ostvarena je tijekom prošle godine kad je obnovljena radiološka dijagnostika kupnjom višeslojnog 128 CT uređaja. Nova tehnologija značajno doprinosi kvaliteti, prikazu i brzini izvođenja pretrage. CT uređaj je metoda izbora za dijagnostiku promjena u prsnoj i trbušnoj šupljini te u hitnim stanjima kod politraumatiziranih bolesnika. Ulaganjem u novu opremu u Medicu dodatno podižu razinu stručnosti, kao i kvalitetu usluge koju pružaju svojim pacijentima.

Prof. dr. sc. Mirko Ivkić, specijalist otorinolaringologije
Prof. dr. sc. Mirko Ivkić, specijalist otorinolaringologije

Najmodernija oprema i vrhunski stručnjaci koji rade na njoj omogućavaju veliki iskorak u tom smislu. Tako se primjerice u  Specijalnoj bolnici Medico služe laserima u izvođenju minimalno invazivnih zahvata koji pacijentima daju siguran i precizan rezultat s brzim oporavkom i brzim povratkom svakodnevnim aktivnostima. Umjesto standardnih kirurških zahvata, laserski zahvati omogućuju novu kiruršku strategiju s minimalnim oštećenjem ciljnih i okolnih tkiva, što pacijentu znači manje boli, manje komplikacija i kraći boravak u bolnici.

Laserski minimalno invazivni kirurški zahvati obavljaju se u više djelatnosti
Laserski minimalno invazivni kirurški zahvati obavljaju se u više djelatnosti

Laserski minimalno invazivni kirurški zahvati u Medicu se obavljaju u kirurškim djelatnostima otorinolaringologije, ginekologije, urologije, vaskularne i spinalne kirurgije, kao i u dermatološko kozmetičkim zahvatima.

Međunarodna suradnja s vrhunskim specijalistima

Specijalna bolnica Medico svake godine jača svoj tim vrhunskim stručnjacima s područja Rijeke, Pule, ali i čitave šire regije. Među novim suradnjama mogu istaknuti i pohvaliti se onom s prof.dr.sc. Igorom Butom koji je specijalist ginekologije te vodeći stručnjak u području uroginekologije koji brzim minimalno invazivnim zahvatima rješava probleme nevoljnog bježanje mokraće u žena.

Specijalisti ginekologije prof. dr. sc. Igor But i prof. dr. sc. Herman Haller
Specijalisti ginekologije prof. dr. sc. Igor But i prof. dr. sc. Herman Haller

Proteklih godina Medico je aktivno sudjelovao u kreiranju različitih projekata koji su financirani kroz EU fondove. Uspješno su privukli financijska sredstava za devet različitih projekata, te ponosno ističu suradnju s lokalnim zajednicama u preventivnim zdravstvenim akcijama jer drže i vjeruju da je prevencija najbitniji korak u očuvanju zdravlja svakog čovjeka. 

U Specijalnoj bolnici Medico bave se i znanstveno-nastavnim, te istraživačkim radom što je također prepoznato od strane EU te su i za tu granu aktivnosti dobivena značajna sredstva. Jednako tako Specijalna bolnica nastavna je baza Medicinskog fakulteta u Rijeci, Fakulteta zdravstvenih studija i Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci. Sve znanstvene, stručne i tehnološke aktivnosti u Specijalnoj bolnici Medico imaju isti primarni cilj kojem čitav tim posvećuje najveću važnost, a to su zdravlje pacijenata i briga da na što ugodniji i kvalitetniji način riješe njihove zdravstvene poteškoće.