Specijalistički pregled i konzultacije:

  • kardiološki specijalistički pregled
  • EKG
  • UZV i doppler srca
  • ergometrija srca (test opterećenja srca)
  • holter EKG-a
  • holter tlaka
  • predoperativni pregledi