Pulmologija

Rijeka Pula

Specijalistički pregledi:

 • specijalistički pulmološki pregledi, dijagnostika i liječenje plućnih bolesti
 • konzultacijski pregledi i savjeti
 • funkcionalni plućni testovi (spirometrija) i farmakodinamski testovi na bronhodilatatore
 • mjerenje brzine inspiratornog protoka zraka u dišnim putevima In check Dial aparatom
 • višednevno mjerenje najvišeg vršnog protoka Peak flow metrom
 • FeNO test u dijagnozi i liječenju astme
 • digitalna pulsna oksimetrija
 • vježbe disanja
 • RTG dijagnostika (PA i profilni snimci pluća, MS/CT grudnog koša)
 • UZV dijagnostika pleuralnih izljeva
 • uzimanje iskašljaja i drugih materijala na citolološke i mikrobiološke pretrage
 • laboratorijski nalazi krvi: CRP, KS, biokemijske i serološke pretrage, krvni alergo testovi (RIST, RAST), tumorski markeri i sl.

Liječnici

Suzana Sinovčić – Kolanović, dr. med.

Specijalistica interne medicine - pulmologije Rijeka Pula