Pulmologija je grana medicine koja se bavi dijagnosticiranjem i liječenjem plućnih bolesti.

Pulmologija u Specijalnoj bolnici Medico osigurava temeljitu i efikasnu neinvazivnu pulmološku i alergološku dijagnostičku obradu.

Pregled pulmologa potreban je u slučaju sumnje na bolest pluća, u slučaju kontrole ranije dijagnosticirane plućne bolesti ili praćenja ranije evidentirane promjene na radiološkim snimkama pluća ili funkcionalnim pretragama pluća. Pregled trebate u slučaju otežanog disanja, gušenja, kašlja, iskašljavanja sluzavog, gnojnog ili krvavog sekreta te u slučaju pogoršanja simptoma astme ili kronične opstruktivne plućne bolesti.

Pregledi i mišljenja, individualiziranim i objedinjenim internističko-pulmološkim pristupom uz savjetovanja o plućnim bolestima i alergijama ili rizicima za bolesti dišnog sustava kao što su:

  • Subspecijalistički pregled interniste
  • Kontrolni pregled subspecijaliste interniste – pulmologa
  • Konzultacija s nalazima iz naše ili vanjske ustanove (interpretacija)
  • Ekspertiza subspecijaliste interniste – pulmologa (drugo mišljenje)
  • Savjet subspecijaliste interniste – pulmologa
  • Procjena rizika plućnih bolesti validiranim testovima
  • (CAT, ACT, ACQ, Epworth – score, PN risk , Brock calc)

Procjena plućne funkcije testovima plućne funkcije i interpretacijom:

Indikacija za terapiju i primjena terapije:

Bronhološka obrada videofiberbronhoskopom, uvijek individualnim pristupom (potreban prethodni pregled i konzultacija s uvidom u postojeće prethode nalaze):

Ultrazvučna obrada toraksa: