Pulmologija

Rijeka Pula

Specijalistički pregledi:

  • specijalistički pulmološki pregledi, dijagnostika i liječenje plućnih bolesti
  • konzultacijski pregledi i savjeti
  • funkcionalni plućni testovi (spirometrija) i farmakodinamski testovi na bronhodilatatore
  • mjerenje brzine inspiratornog protoka zraka u dišnim putevima In check Dial aparatom
  • višednevno mjerenje najvišeg vršnog protoka Peak flow metrom
  • FeNO test u dijagnozi i liječenju astme
  • digitalna pulsna oksimetrija
  • vježbe disanja
  • RTG dijagnostika (PA i profilni snimci pluća, MS/CT grudnog koša)
  • UZV dijagnostika pleuralnih izljeva
  • uzimanje iskašljaja i drugih materijala na citolološke i mikrobiološke pretrage
  • laboratorijski nalazi krvi: CRP, KS, biokemijske i serološke pretrage, krvni alergo testovi (RIST, RAST), tumorski markeri i sl.

Liječnici

Ljiljana Boškić – Tomić, dr. med.

Specijalistica pulmologije Rijeka

Suzana Sinovčić – Kolanović, dr. med.

Specijalistica interne medicine - pulmologije Rijeka Pula