Suzana Sinovčić – Kolanović, dr. med.

Specijalist interne medicine - pulmologije

  • Rijeka

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Rijeka, Sveučilišta u Rijeci, 1992. godine. Liječnički staž obavila u Medicinskom centar Zadar i Općoj bolnici Zadar. Od 1992. do 1997. godine radi kao liječnica u Hitnoj medicinskoj pomoći Doma zdravlja u Zadru i liječnica u 307. Logističkoj bazi HV-a u Zadru. 1997. godine započela specijalizaciju interne medicine u Općoj bolnica Zadar i 2002. godine specijalizirala u Klinici „Sestre Milosrdnice“ u Zagrebu. 2006. godine subspecijalizirala na Klinici za pulmologiju Jordanovac, Zagreb. Od 1997. do 2017. godine radi u Općoj bolnici Zadar kao specijalistica interne medicine i subspecijalistica pulmologije, odjelna liječnica, bronhoskopičar, liječnica u ambulantnom pogonu pulmologije i interne, Služba interne medicine, Odjel pulmologije. Sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim stručnim skupovima, kongresima i edukacijama u svrhu stručnog usavršavanja, te kao glavni ispitivač u kliničkim studijama. 2017. godine pridružuje se timu Specijalne bolnica Medico.