Zbog Vaše sigurnosti i zadovoljstva, te izgradnje međusobnog povjerenja, razumijevanja i partnerskog odnosa Vas kao pacijenta i zdravstvenih djelatnika, želimo Vas podsjetiti na Vaša prava regulirana Zakonom o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04 i 37/08).  

Pravo na suodlučivanje i iznimka od prava na suodlučivanje

Pravo na obaviještenost i odbijanje primitka obavijesti

Pravo na prihvaćanje ili odbijanje dijagnostičkog ili terapijskog postupka

Zaštita pacijenta koji nije sposoban dati pristanak

Zaštita pacijenta nad kojim se obavlja znanstveno istraživanje

Zahvati na ljudskom genomu

Pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji

Pravo na povjerljivost

Pravo na održavanje osobnih kontakata

Pravo na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove

Pravo na privatnost

Pravo na naknadu štete

Obavijest o načinu podnošenja pritužbi 

Obavještavamo korisnike usluga Specijalne bolnice MEDICO da pritužbe na pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku neposredno u Specijalnoj bolnici MEDICO na prijemnom pultu (Obrazac za pohvale i pritužbe) 

Ujedno se pritužba može podnijeti u pisanom obliku i putem pošte, telefaxa ili elektronske pošte na: 

Specijalna bolnica MEDICO, Agatićeva 8, HR-51000 Rijeka ili na fax broj: 051/680-862 ili na e-mail adresu: medico@medico.hr 

Na Vašu pritužbu odgovorit ćemo u pisanom obliku najkasnije 8 dana od dana primitka pritužbe. Molimo Vas da prilikom podnošenja pritužbe navedete kontakt podatke (ime i prezime te adresa za dostavu odgovora).  

Vaše je pravo istodobno podnijeti pritužbu ministarstvu nadležnom za zdravstvo:
Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, 10000 Zagreb

Sve pritužbe na rad zdravstvenih radnika ili bilo koju pritužbu vezanu uz ostvarivanje prava iz područja zdravstvene zaštite možete javiti na besplatni “Bijeli telefon” Ministarstva zdravstva: 0800 – 7999 

Tijekom boravka u bolnici molimo Vas da poštujete odredbe Kućnog reda i upute osoblja.