Individualni zdravstveni programi

Rijeka Pula

Individualni sistematski pregledi kreiraju se isključivo prema potrebama klijenata. 

  • Naša je misija razviti svijest o aktivnoj cjeloživotnoj brizi o zdravlju pogotovo kroz redovite preventivne i sistematske preglede po kojima je Medico prepoznat u svom radu. S obzirom na svakodnevne obveze i način života sviju nas, velika prednost Medica je što uistinu u jednom danu na jednom mjestu možete obaviti cijeli check up.
  • Naš individualan pristup svakom pacijentu znači da ponudu uvijek prilagodimo spolu, dobi i potrebi klijenta.
  • Standardni sistematski pregled uključuje laboratorijske pretrage krvi i urina, EKG, spirometriju, ultrazvuk abdomena, specijalistički pregled oftalmologa te završno mišljenje interniste. Ženama se dodatno preporuča ultrazvuk dojki te specijalistički pregled ginekologa s transvaginalnim ultrazvukom i PAPA testom, dok se muškarcima predlaže specijalistički pregled urologa s ultrazvukom prostate i tumorskim biljegom PSA.

Liječnici

Barbara Radović, dr. med.

Specijalistica interne medicine Rijeka