Individualni zdravstveni programi

Rijeka Pula

Individualni sistematski pregledi kreiraju se isključivo prema potrebama klijenata. 

 • Naša je misija razviti svijest o aktivnoj cjeloživotnoj brizi o zdravlju pogotovo kroz redovite preventivne i sistematske preglede po kojima je Medico prepoznat u svom radu. S obzirom na svakodnevne obveze i način života sviju nas, velika prednost Medica je što uistinu u jednom danu na jednom mjestu možete obaviti cijeli check up.
 • Naš individualan pristup svakom pacijentu znači da ponudu uvijek prilagodimo spolu, dobi i potrebi klijenta.
 • Standardni sistematski pregled uključuje laboratorijske pretrage krvi i urina, EKG, spirometriju, ultrazvuk abdomena, specijalistički pregled oftalmologa te završno mišljenje interniste. Ženama se dodatno preporuča ultrazvuk dojki te specijalistički pregled ginekologa s transvaginalnim ultrazvukom i PAPA testom, dok se muškarcima predlaže specijalistički pregled urologa s ultrazvukom prostate i tumorskim biljegom PSA.

Sistematski pregled – paket Medico Silver – 1.600,00 kn

 • Laboratorijske pretrage krvi i urina (KKS, GUP, kreatinin, kolesterol, trigliceridi, AST, ALT, GGT, TSH, urin)
 • Mjerenje arterijskog tlaka i pulsa
 • EKG
 • Izračun indeksa tjelesne mase
 • Ultrazvuk abdomena
 • Specijalistički pregled dermatologa
 • Specijalistički pregled interniste

Sistematski pregled – paket Medico Silver Plus – (Ž) 3.200,00 kn;  (M) 2.800,00 kn

 • Laboratorijske pretrage krvi i urina (KKS, GUP, Željezo, kreatinin, kalij, kalcij, kolesterol, trigliceridi, AST, ALT, GGT, TSH, PSA, urin)
 • EKG
 • Mjerenje arterijskog tlaka i pulsa
 • Izračun indeksa tjelesne mase
 • Ultrazvuk abdomena
 • Specijalistički pregled oftalmologa s mjerenjem očnog tlaka
 • Specijalistički pregled dermatologa
 • Žene:
 • Ultrazvuk dojki 
 • Specijalistički pregled ginekologa s transvaginalnim ultrazvukom i PAPA test
 • Muškarci:
 • Specijalistički pregled urologa s ultrazvukom prostate
 • Specijalistički pregled interniste

Sistematski pregled  –  paket Medico Gold (+50 god.) – (Ž) 3.800,00 kn; (M) 3.500,00 kn

 • Laboratorijske pretrage krvi i urina (KKS, GUP, Željezo, kreatinin, kalij, kolesterol, LDL, HDL, trigliceridi, AST, ALT, GGT, TSH, PSA, urin)
 • Hemokult
 • EKG
 • Mjerenje arterijskog tlaka i pulsa
 • Izračun indeksa tjelesne mase
 • Test opterećenja (ergometrija)
 • Ultrazvuk abdomena
 • Color Doppler karotida
 • Žene:
 • Ultrazvuk dojki 
 • Specijalistički pregled ginekologa s transvaginalnim ultrazvukom i PAPA test 
 • Muškarci:
 • Specijalistički pregled urologa s ultrazvukom prostate
 • Specijalistički pregled oftalmologa s mjerenjem očnog tlaka
 • Specijalistički pregled interniste

Sistematski pregled – paket Medico Diabetes – 2.300,00 kn 

 • Laboratorijske pretrage krvi i urina (KKS, GUP, Željezo, HbA1C, ureja, kreatinin, kalij, kolesterol, trigliceridi, AST, ALT, GGT, TSH, PSA, urin)
 • EKG
 • Mjerenje arterijskog tlaka i pulsa
 • Izračun indeksa tjelesne mase
 • Ultrazvuk abdomena
 • Specijalistički pregled oftalmologa s mjerenjem očnog tlaka
 • Specijalistički pregled nefrologa
 • Specijalistički pregled endokrinologa – dijabetologa

Sistematski pregled – paket Medico Diabetes Plus – 3.300,00 kn 

 • Laboratorijske pretrage krvi i urina (KKS, GUP, Željezo, HbA1C, ureja, kreatinin, kalij, kolesterol, trigliceridi, AST, ALT, GGT, TSH, PSA, urin)
 • EKG
 • Mjerenje arterijskog tlaka i pulsa
 • Izračun indeksa tjelesne mase
 • Ultrazvuk srca
 • Ultrazvuk abdomena
 • Specijalistički pregled oftalmologa s mjerenjem očnog tlaka
 • Specijalistički pregled nefrologa
 • Speciajlistički pregled kardiologa
 • Specijalistički pregled endokrinologa – dijabetologa

Sistematski pregled – paket Medico Smoke – 2.550,00 kn 

 • Laboratorijske pretrage krvi (KKS, SE, AST, ALT, GGT, K, kreatinin, GUK)
 • EKG
 • Mjerenje arterijskog tlaka i pulsa
 • Izračun indeksa tjelesne mase
 • Spirometrija
 • Ventolin test
 • RTG srca i pluća
 • Ultrazvuk abdomena
 • Ultrazvuk srca
 • Specijalistički pregled kardiologa
 • Specijalistički pregled pulmologa

Liječnici

Barbara Radović, dr. med.

Specijalistica interne medicine Rijeka