Slijedeći tradiciju stalnog razvoja i aktivnog sudjelovanja rukovodstva u ostvarivanju kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa, sve naše aktivnosti usmjerene su potrebama naših pacijenata.

Uprava

Službe