Zaštita osobnih podataka i informacije o obradi

kako bi Vas na jednostavan i transparentan način informirali o obradi Vaših osobnih podataka donosimo sažet prikaz obrade osobnih podataka. U slučaju daljnjih pitanja ili nejasnoća slobodno nas kontaktirajte putem maila gdpr@medico.hr ili telefona 098 466 824.

Informacije o obradi osobnih podataka možete dobiti i izravno od Službenika za zaštitu osobnih podataka. Za sastanak sa Službenikom za zaštitu podataka možete se najaviti putem navedenih kontakt podataka ili osobno na prijemu.

Vrsta osobnih podataka koji se prikupljaju i svrha obrade

Rok čuvanja osobnih podataka

Prava ispitanika vezana uz obradu osobnih podataka

Nužnost davanja osobnih podataka: obzirom na zakonsku obvezu vođenja medicinske dokumentacije i izdavanja računa veći dio osobnih podataka koje prikupljamo od Vas je nužan da bismo mogli izvršiti našu uslugu. Također, niste u mogućnosti odbiti prikupljanje osobnih podataka putem video nadzora s obzirom da se isti prikupljaju na temelju legitimnog interesa ustanove. Kontakt podatke niste dužni, a ukoliko ste ih dali  možete u svakom trenutku ishoditi brisanje istih. Sve eventualne privole za obradu osobnih podatka mogu se u svakom trenutku povući.