Poboljšanje učinkovitosti Specijalne bolnice Medico sa novim ICT rješenjem

Istovremena sustavno primijenjena i koordinirana implementacija nove IK tehnologije na različitim organizacijskim nivoima i u velikom broju poslovnih procesa doprinijeti će optimiziranju poslovnih procesa Specijalne bolnice Medico kroz integriranje poslovnih funkcija, učinkovitu organizaciju tijeka rada, poboljšanje interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanje tržišnog položaja poduzeća.

NOSITELJ PROJEKTA: Specijalna bolnica za kirurgiju MEDICO

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.271.229,23 kuna – Iznos koji sufinancira EU 997.523,36 kuna.

TRAJANJE PROJEKTA: 14.02.2019. – 14.10.2020.

KRATKI OPIS PROJEKTA

Na tragu ideje koja je dovela do osnivanja tada poliklinike, a danas Specijalne bolnice MEDICO – a to je povezivanje visokostručnih znanja iz područja medicine (MED) sa suvremenim tehnologijama i računalnim dostignućima (CO kao computer), MEDICO je uvijek pratio nove trendove i svoj instrumentarij dopunjavao novom naprednom medicinskom tehnikom i opremom. Ovim projektom sveobuhvatnog rješenja IKT sustava za poslovne procese MEDICO će i u segmentu upravljanja i osiguranja podataka, analitičke obrade i komunikacije s klijentima dostići izniman nivo usluge i realizirati značajne uštede.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.