Neurologija

Rijeka Pula

Specijalistički pregledi, konzultacije, savjeti iz:

  • opće neurologije
  • cerebrovaskularnih bolesti
  • glavobolja i ostalih neuroloških bolnih sindroma
  • epilepsije
  • neuromuskularnih bolesti

Pretrage:

  • CD (Color dopler) + TCD (Transkranijski dopler)
  • EEG
  • EMNG

Liječnici

Višnja Butorac, dr. med.

specijalistica neurologije Rijeka

Mauricio Juričić, dr. med.

specijalist neurologije Pula

Katarina Popović, dr. med.

Specijalistica neurologije Rijeka