Neurologija je grana medicine koja se bavi poremećajima središnjeg živčanog sustava (mozak i leđna moždina) i perifernog živčanog sustava (mišići i živci).

Neurološki pregled sastoji se od razgovora liječnika i pacijenta, te fizičkog pregleda. 

Medicinskim razgovorom dobivaju se podaci o tegobama koje su pacijenta dovele do neurologa (anamneza), istražuje se medicinska povijest (ranije bolesti), te obiteljsku povijest (obiteljska anamneza), a fizičkim pregledom (neurološki pregled/status) utvrđuje se da li je živčani sustav oštećen. Neurološki pregled je, općenito, usmjeren na utvrđivanje oštećenja u središnjem i perifernom živčanom sustavu. Na temelju razgovora i pregleda, liječnik će biti u mogućnosti usmjeriti pacijenta prema daljnjoj dijagnostici.

Svakom pacijentu pristupa se individualno, dok se pregled završava preporukom terapije i potrebnih pretraga s ciljem smanjivanja nastalih poteškoća ili prevencije nastanka neuroloških bolesti.

U Specijalnoj bolnici Medico možete obaviti:

Elektroencefalografija (EEG)

Elektromioneurografija (EMNG)

Color doppler karotidnih i vertebralnih arterija

Transkranijalni dopler (TCD)

Polysomnography (PSG)