Katarina Popović, dr. med.

Specijalist neurologije

  • Rijeka

Po završetku Medicinskog fakulteta u Rijeci i obaveznog staža pri Domu zdravlja Istarske županije volontira godinu dana u Klinici za neurologiju KBC Rijeka, nakon čega radi u HMP Poreč jednu ljetnu sezonu. Nakon toga slijedi rad na mjestu odjelnog liječnika u Psihijatrijskoj bolnici Rab. Od 2004. do 2008. godine odrađuje specijalizaciju iz neurologije u KBC Rijeka. Nakon toga, u matičnoj ustanovi obnaša vodeću ulogu u organizaciji neurokognitivne rehabilitacije, a uz to uspješno radi ambulantni posao, za opću populaciju, kao i za bolničku. EEG i neurosonološki tečaj završava u Zagrebu, pri KBC Rebru i u KB Dubravi.