Specijalna bolnica Medico surađuje s brojnim osiguranjima koja nude dobrovoljna zdravstvena osiguranje i međunarodnim asistencama preko kojih možete postati naši pacijent i odraditi svu potrebnu dijagnostiku, specijalističke preglede i kirurške zahvate.

Osiguranja

Asistence