Medicinsko-biokemijski laboratorij

Rijeka Pula

Biokemijske pretrage

 • METABOLITI I SUPSTRATI: ukupni bilirubin, konjugirani bilirubin, nekonjugirani  bilirubin, glukoza, laktat, hemoglobin A1c, kreatinin i procjena  glomerularne filtracije (eGFR), ureja, urati
 • ENZIMI: ALT, AST, ALP, GGT, CK, LD, amilaza, lipaza
 • ELEKTROLITI: Na, K, Cl, Ca, Mg, P
 • ELEMENTI  U TRAGOVIMA: Fe, UIBC, TIBC
 • PROTEINI: albumin, globulini, ukupni proteini, CRP, IgE, feritin, IgA, IgG, IgM, C3, C4, homocistein, NT-proBNP
 • LIPIDI: kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, trigliceridi
 • HORMONI: hipotalamus i hipofiza (TSH, LH, FSH, PRL), štitnjača i paratireoidne žlijezde (T4, T3, fT4, fT3, Tg, anti-TPO, anti-Tg, PTH), nadbubrežne žlijezde (DHEA,  kortizol), spolne žlijezde (estradiol, progesteron, testosteron ukupni i slobodni, βHCG, AMH, SHBG), gušterača (inzulin, inzulinska rezistencija) 
 • VITAMINI: 25 – OH vitamin D, vitamin B12, folna kiselina (folati) 
 • TESTOVI: OGTT,  klirens kreatinina 
 • SEROLOŠKI TESTOVI: RF, AST/ASO, HIV Ag/Ab
 • TUMORSKI BILJEZI: CEA, Ca 125, Ca 15-3, Ca 19-9, AFP, CYFRA 21-1, NSE, PSA,  fPSA, CA 19-9, Cyfra 21-1, HE-4, NSE, CA 72-4

Hematološke i koagulacijske pretrage

 • krvna slika (KS)
 • kompletna krvna slika (KKS)
 • brzina sedimentacije eritrocita (SE)
 • retikulociti
 • protrombinsko vrijeme (PV)
 • aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (APTV) 
 • fibrinogen
 • D-dimer

Pretrage mokraće i stolice

 • kompletna pretraga mokraće (rutinski pregled urina)
 • biokemijske pretrage u 24h mokraći (ukupni proteini, mikroalbumin, kreatinin, ureja, urati, Ca, Mg, P, Na, K)
 • Urinokultura
 • Pretrage u stolici (okultno krvarenje u stolici i kalprotektin)

Citološke pretrage

 • citološka analiza mokraće
 • citološka analiza sputuma
 • citološka analiza punktata dojke i drugih tkiva

Kako se što bolje pripremiti za vađenje krvi?

Opće upute za pripremu prije vađenja krvi:

 • 24 sata prije izbjegavajte jaču fizičku aktivnost i konzumaciju alkohola
 • 12 sati prije vađenja nemojte jesti ni piti ništa osim vode 
 • 2 sata prije nemojte pušiti
 • 10 do 15 minuta prije vađenja sjednite i opustite se 
 • na vađenje krvi dođite ujutro, odmoreni nakon prospavane noći
 • obucite odjevni predmet širih rukava
 • neposredno prije vađenja obavijestite nas o lijekovima i dodacima prehrani koje uzimate

Pošaljite upit ili nas kontaktirajte