Medicinsko-biokemijski laboratorij pruža usluge iz područja rutinskih i specijalističkih medicinsko-biokemijskih pretraga. 

Cilj našeg rada je pružiti usluge pacijentima uz pomoć stručnog, ljubaznog i diskretnog osoblja koristeći visoko sofisticiranu opremu i kvalitetne reagense da bismo stekli i opravdali povjerenje naših pacijenata.

Osiguranje kvalitete rada laboratorija se provodi svakodnevno i periodički. Unutarnja procjena kvalitete rada osigurava se provođenjem kontrola u dva nivoa, normalnim i patološkim kontrolnim serumima.

Vanjska procjena kontrole rada provodi se periodički, tri puta godišnje u suradnji s HDMBLM (Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu). Kontrola obuhvaća sve mjerne parametre koje laboratorij radi.

Pri osiguranje kvalitete slijedimo norme HRN EN ISO 15189.

Laboratorijske pretrage

LABORATORIJSKA HEMATOLOGIJA

KOAGULACIJA

OPĆE BIOKEMIJSKE PRETRAGE

SPECIJALISTIČKE BIOKEMIJSKE PRETRAGE

TUMORSKI BILJEZI

VITAMINI

HORMONI

ISPITIVANJE MOKRAĆE

ISPITIVANJE STOLICE

BILJEZI ZARAZNIH BOLESTI

Upute za pripremu pacijenata

upute služe za pripremu pacijenata za laboratorijske pretrage da bi Vaši nalazi bili odraz Vašeg zdravlja, da bismo izbjegli najčešće pogrešne rezultate pretraga koje proizlaze iz prije analitičke laboratorijske faze, odnosno nepravilne pripreme za laboratorijske pretrage. To je u interesu Vas i Vašega liječnika.

Za rutinske laboratorijske pretrage, uzorkovanje krvi se provodi u jutarnjim satima (7-11h) natašte, dok ste odmorni i prije svih drugih dijagnostičkih i terapijskih postupaka. Važno je znati da su referentne vrijednosti za rutinske biokemijske parametre određene iz uzoraka zdravih osoba, referentne populacije, uzetih ujutro pa se procjena Vaših nalaza temelji i na usporedbi s tim vrijednostima

  • Dan prije uzimanja krvi potrebno je izbjegavati intenzivnu tjelesnu aktivnost, uzeti uobičajene dnevne obroke
  • Poslije 22 sata uvečer, dan prije odlaska u laboratorij, ne jesti, piti alkohol i sokove i ne pušiti. Voda se smije piti.
  • 48 sati prije odlaska u laboratorij ne uzimati nikakve lijekove osim onih koje je liječnik odredio kao obavezne
    Laboratorijskom osoblju prijavite sve lijekove koje ste uzeli prije uzorkovanja krvi (uključujući eventualne vitamine i slično)
  • Poželjno je da u čekaonici mirujete barem 15 minuta
  • Ukoliko uzimate bilo koju redovitu terapiju, uzmite ju neposredno nakon vađenja krvi

UPUTE ZA SAKUPLJANJE 24 SATNE MOKRAĆE

UPUTE ZA DAVANJE JEDNOKRATNOG UZORKA MOKRAĆE

UPUTE ZA PRIPREMU BOLESNIKA PRIJE ODREĐIVANJA LIPIDNOG STATUSA

UPUTE ZA PRIPREMU BOLESNIKA PRIJE ODREĐIVANJA ŽELJEZA

UPUTE ZA PRIPREMU PACIJENATA PRIJE IZVOĐENJA TESTA NA OKULTNO KRVARENJE U STOLICI

UPUTE ZA PROVOĐENJE TESTA ORALNE PODNOŠLJIVOSTI GLUKOZE (oGTT)

UPUTE ZA ODREĐIVANJE SPOLNIH HORMONA

UPUTE ZA ODREĐIVANJE TUMORSKIH MARKERA