doc. dr. sc Elizabeta Fišić, spec. med. biokem.

SPECIJALIST MEDICINSKE BIOKEMIJE

  • Rijeka
  • Pula

Diplomirala na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu (FBF) Sveučilišta u Zagrebu 1979. godine. Poslijediplomski studij iz medicinske biokemije na FBF-u  završila 1990. godine, a magistarski rad pod nazivom „Prognostička vrijednost citokina u akutnom pankreatitisu“ obranila 2002. godine. Od 1987. do 1991. godine  obavljala je specijalistički staž, najvećim dijelom pri Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku KBC Rebro i Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalistički ispit  položila 1991. godine. 2009. godine obranila doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu u Rijeci pod nazivom „ Vrijednost citokina u predviđanju tijeka akutnog pankreatitisa“. 2014. godine izabrana u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti te u znanstveno-nastavno zvanje naslovna docentica na Katedri za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku Medicinskog fakulteta u Rijeci. Sudjelovala je u nastavi od 1994. godine kao stručni suradnik, predavač i istraživač na znanstvenim projektima. Iz tih aktivnosti proizišli su i brojni znanstveni radovi, kongresna priopćenja, sažeci u zbornicima skupova. Najveći dio radnog vijeka provela je u KBC Rijeka, Zavodu za laboratorijsku dijagnostiku. Član je strukovnih udruženja: Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu (HDMBLM) gdje je bila u jednom mandatu predsjednica područnog ureda Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije te predsjednica Povjerenstva za odličja HDMBLM-a,  Hrvatska komora medicinskih biokemičara gdje je bila u više mandata član skupštine Komore i provoditelj stručnog nadzora nad radom medicinsko-biokemijskih laboratorija i medicinskih biokemičara.