Ginekologija i opstetricija

Rijeka Pula

Otkrivanje i liječenje bolesti spolnih organa:

 • opći ginekološki pregled
 • uzimanje obrisaka za citološku, bakteriološku i virusološku dijagnostiku
 • kolposkopija
 • UZV pretrage (transvaginalni (TVS) i transabdominalni (TAS) sa/bez color doplera (CD)
 • trodimenzionalni (3D) ultrazvuk
 • palpacijski pregled dojki
 • inzercija i ekstrakcija intrauterinih uložaka
 • elektrokoagulacija (EK) kondiloma
 • folikulometrija
 • mogućnost obavljanja zahvata u sedaciji

Obrada i savjetovalište za:

 • adolescente
 • kontracepciju
 • bračni sterilitet
 • trudnice: vođenje trudnoće, snimanje UZV pregleda trudnice na DVD, kardiotokografija (CTG)
 • promjene u predmenopauzi i postmenopauzi

Mali operativni zahvati u lokalnoj i općoj anesteziji s citološkom i histološkom obradom dobivenih uzoraka.

Harmony Prenatal Test je neinvazivani prenatalni test kojim se s visokom pouzdanošću utvrđuje rizik od Downovog sindroma. Testiranje je jednostavno i sastoji se od uzimanja uzorka krvi trudnice, počevši od 10. tjedna trudnoće. Test ne predstavlja nikakav rizik za trudnoću.

Liječnici

prof. dr. sc. Herman Haller, dr. med.

Specijalist ginekologije i opstetricije Rijeka

Iva Lustig Rubinić, dr. med.

Specijalistica ginekologije i opstetricije Rijeka Pula

mr. sc. Miljenko Manestar, dr. med.

Specijalist ginekologije i opstetricije Rijeka Pula

Siniša Punek, dr. med.

Specijalist ginekologije i opstetricije Pula

mr. sc. Miroslav Stamatović, dr. med.

Specijalist ginekologije i opstetricije Rijeka