mr. sc. Miljenko Manestar, dr. med.

Specijalist ginekologije i opstetricije
Rijeka Pula

Nakon završenog Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci upisuje poslijediplomski studij iz Opće kliničke patofiziologije kojeg završava 1994. godine. Specijalizaciju iz područja ginekologije i opstetricije završava 2000. godine, a 2015. godine subspecijalizaciju iz ginekološke endokrinologije i humane reprodukcije. Član je brojnih strukovnih udruženja. Kao suradnik u suradničkom zvanju Viši predavač predaje na Katedri za primaljstvo Fakulteta zdravstvenih studija Rijeka.

Vezane djelatnosti