Hematologija

Rijeka

Pacijenti s anemijama, poremećajima zgrušavanja krvi i sklonosti trombozi, sa zločudnim bolestima krvotvornog sustava, poput leukemija, limfoma i mijeloma u Specijalnoj bolnici Medico mogu dobiti specijalistički pregled, drugo mišljenje, konzultacije i ekspertizu u:

  • dijagnostičkom postupku kod hematoloških bolesti
  • terapijskom pristupu
  • potpornom liječenju hematoloških bolesnika
  • primjeni skupih lijekova u hematologiji
  • skrbi kod hematoloških komplikacija drugih bolesti

Naručite se na 051/263 109 i osigurajte svoj termin kod naše liječnice prof. dr. sc. Antice Duletić – Načinović, dr. med., specijalistice hematologije.

Liječnici