prof. dr. sc. Toni Valković, dr. med.

SPECIJASLIT INTERNE MEDICINE – HEMATOLOGIJE

  • Rijeka
  • Pula

Diplomirao je medicinu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1993. godine, specijalist interne medicine postaje 2004. godine, a subspecijalist hematologije 2007. godine. Od 1993. do 2023. godine zaposlenik je Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci gdje stiče titule magistra i doktora znanosti te nakon uobičajenog znanstveno-nastavnog napredovanja postaje  redoviti profesor u trajnom zvanju. Trenutno je zaposlen na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci. Na Klinici za internu medicinu KBC Rijeka radi od 1999. do 2023. godine, a od 2016. do 2023. godine pročelnik je Zavoda za hematologiju gdje, uz svoje suradnike, osniva Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za potporno liječenje i kvalitetu života bolesnika s hematološkim bolestima. Trenutno obnaša funkciju predsjednika Hrvatskog društva za hematologiju pri Hrvatskom liječničkom zboru te voditelja Radne skupine za potpornu terapiju u hematologiji Hrvatske kooperativne grupe za hematološke bolesti. Redoviti je član Hrvatske akademije medicinskih znanosti. Autor je i koautor više od 70 znanstvenih i stručnih radova te nacionalnih smjernica za dijagnostiku i liječenje hematoloških bolesti od kojih su neki znanstveni članci objavljivani u najprestižnijim hematološkim i onkološkim međunarodnim časopisima. Pozvani je predavač na brojim domaćim i međunarodnim stručnim i znanstvenim skupovima, autor više sveučilišnih udžbenika i znanstvenih knjiga. Voditelj je više znanstvenih projekata, učesnik u kliničkim studijama, mentor magistarskih i doktorskih radova te je predsjedavao Znanstvenim i Organizacijskim odborima nacionalnih hematoloških kongresa. Dobitnik je više nagrada i priznanja. Član je Europskog hematološkog društva. Usko surađuje s udrugama pacijenata.

Stručno se bavi svim benignim (anemije, poremećaji zgrušavanja praćeni pojačanom sklonošću krvarenju ili trombozama) i malignim bolestima krvi i limfnoga tkiva (leukemije, limfomi, multipli mijelom, mijeloproliferativne neoplazme, mijelodisplastični sindrom, druge rijetke zloćudne krvne bolesti), ali i internom medicinom u širem i integrativnom smislu. Naročito se bavi svim vrstama potpornog liječenja u hematologiji (npr. sprečavanje i liječenje infekcija, koštane bolesti, mukozitisa uzrokovanog kemoterapijom, preopterećenja željezom i drugim aspektima potporne terapije). Područja najvećeg znanstvenog interesa su mu istraživanje biologije multiplog mijeloma i  limfoma, preopterećenja željezom te infekcija u bolesnika s hematološkim tumorima.