Kvaliteta usluge

Slijedeći tradiciju stalnog razvoja i aktivnog sudjelovanja rukovodstva u ostvarivanju kontinuiranog poboljšanja kvalitete, donosimo

POLITIKU KVALITETE

Sve naše aktivnosti usmjerene su potrebama naših pacijenata kreiranjem okruženja koje kontinuirano unapređuje kvalitetu poslovnih procesa u skladu s usvojenim postupcima i standardima, a rezultat su:

  • stručnosti, motivacije i odanosti zaposlenih,
  • primjene vrhunskih tehnologija i suvremene medicinske doktrine,
  • partnerstva s našim kupcima i dobavljačima,
  • stalne brige o sigurnosti pacijenata i zaposlenika te njihovog cjelokupnog okruženja,
  • zahtjeva primjenjive zakonske regulative.

Zadovoljstvo pacijenta naše je poslanje!

Rezultate postižemo upravljanjem i stalnim unapređenjem kvalitete u skladu s normom ISO 9001 :2015 te standardima sigurnosti pacijenata Temos i akreditacijskim standardima AACI.