Specijalna bolnica Medico je začetnica privatnog zdravstva u Republici Hrvatskoj, osnovana 1991. godine. Tijekom proteklih 30 godina Ustanova se razvila iz privatne ambulante do Specijalne bolnice koja danas s ponosom opravdava poziciju regionalnog lidera u privatnom zdravstvu. Ustanova je etablirana kao lider u implementaciji i primjeni novih tehnologija u dijagnostici i liječenju sa snažnim razvojem kirurške djelatnosti. 

Sigurnost pacijenta i kultura kvalitete sustavi implementirani u Specijalnoj bolnici Medico koji se permanentno primjenjuju i usavršavaju. Trajna briga o sigurnosti i kvaliteti usmjerena je prema svim sudionicima u procesu liječenja s posebnom pažnjom prema pacijentima kao korisnicima usluga. Visoki standardi medicinske usluge, tehnička opremljenost i briga o kvaliteti i sigurnosti Ustanove prepoznata je i od najviših akreditacijskih tijela. Specijalna bolnica Medico nositelj je certifikata izvrsnosti Američke akreditacijske međunarodne komisije (AACI),  norme EN ISO 9001:2015 i norme EN 15224, kao najviših standarda bolničkih i specijaliziranih polikliničkih ustanova. 

Specijalna bolnica Medico provodi sustav upravljanja kvalitetom sljedeći propisane standarde: 

  • AACI (American Accreditation Commission International): Standard V.6.0
  • Ministarstvo zdravstva Republike hrvatske (Uprava za bolničku zdravstvenu zaštitu, transplantaciju, biomedicinu i kvalitetu zdravstvene zaštite)

Dosljednost implementacije preuzetih ciljeva temeljenih na implementiranim standardima ostvaruje se svakodnevnom aktivnošću Povjerenstva za kvalitetu uz periodičke recertifikacije navedenih institucija kao i sljedeći sve obaveze propisane zakonima u Republici Hrvatskoj. 

Provođenje i uspješnost implementacije preuzetih obaveza upravljanja kvalitetom ostvaruje se i uz redovne sastanke Povjerenstva za kvalitetu, djelatnika i Uprave Ustanove. Prema ustaljenom redoslijedu vrši se Unutarnji nadzor svih sastavnica ustanove kao i radnih procesa. Korektivne radnje provode se i dokumentiraju sukladno važećim aktima Ustanove. 

Specijalna bolnica Medico, uz pružanje kvalitetne medicinske usluge, ulaže velike napore u visoki standard o brizi za poštivanjem Prava pacijenata, zaštitu njihove dokumentacije i privatnosti. U Ustanovi se implementiraju sva prava regulirana Zakonom o zaštiti pacijenata (NN  169/04 i 37/08).