Neurokirurgija

Rijeka Pula

Neurokirurški  pregled i dijagnostika

  • Pregled,  dijagnostika i indiciranje operacija kod slučajeva degenerativnih bolesti  kralježnice
  • Pregled, dijagnostika i indiciranje operacija kod slučajeva ekspanzivnih procesa CNS-a, kao i krvožilnih bolesti, te poremećaja cirkulacije likvora
  • Pregled nakon neurotraumatoloških slučajeva s indikacijama za daljnji postupak liječenja
  • Neurokirurški pregled djece od novorođenačke dobi nadalje

Terapijski  postupci 

  • Terapija akutnih bolnih sindroma kralježnice

Liječnici

doc. dr. sc. Zlatko Kolić, dr. med.

specijalist neurokirurgije Rijeka

doc. dr. sc. Duje Vukas, dr. med.

specijalist neurokirurgije Rijeka