Neurokirurgija

Rijeka Pula

Neurokirurški  pregled i dijagnostika

  • Pregled,  dijagnostika i indiciranje operacija kod slučajeva degenerativnih bolesti  kralježnice
  • Pregled, dijagnostika i indiciranje operacija kod slučajeva ekspanzivnih procesa CNS-a, kao i krvožilnih bolesti, te poremećaja cirkulacije likvora
  • Pregled nakon neurotraumatoloških slučajeva s indikacijama za daljnji postupak liječenja
  • Neurokirurški pregled djece od novorođenačke dobi nadalje

Terapijski  postupci 

  • Terapija akutnih bolnih sindroma kralježnice

Liječnici

doc. dr. sc. Zlatko Kolić, dr. med.

specijalist neurokirurgije Rijeka

doc. dr. sc. Duje Vukas, dr. med.

specijalist neurokirurgije Rijeka

prof. dr. sc. Ksenija Willheim, dr. med.

Specijalistica neurologije Rijeka