doc. dr. sc. Zlatko Kolić, dr. med.

specijalist neurokirurgije
Rijeka

Diplomirao je  na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1992. godine. Staž je odradio u  Domu zdravlja u Senju. Godine 1998. stječe zvanje magistra znanosti iz smjera  opće kirurgije, a zatim 2011. godine zvanje doktora znanosti.  Do 1995.  godine radi na Hitnom medicinskom traktu KBC Rijeka kao liječnik opće i hitne  medicine. Od 1995. radi na Klinici za neurokirurgiju KBC Rijeka, prvo do 2001.  godine kao specijalizant, a od 2002. do 2015. godine  kao specijalist neurokirurg. Po dobivanju  studijske stipendije proveo je 6 mjeseci na Neurokirurškoj klinici Policlinico  “Umberto I” Universitá “La Sapienza” di Roma. U mnogobrojna  usavršavanja spada i 22 Kurs für Mikrochirurgie der Gefäße und Nerven iz  područja mikrobiologije, 1998. godine u Münchenu, 1999. godine Basics and  training course for neuroendoscopy u Mainzu, 2002. godine Divisione di  Neurochirurgia dell’ Policlinico “Umberto I”, Universitá “La  Sapienza” di Roma iz spinalne kirurgije u Rimu, 2007. godine Advanced  Techniques in Image Guided Surgery u Marbelli, 2008. i 2009. godine Hands-on Course  on Lumbar Spine Instrumentation u Mariboru iz područja spinalne kirurgije,  zatim 2009. godine Minimal Invasive Spine Surgery u Berlinu. Krajem 2015. godine  završio je kurs za minimalno invazivnu kirurgiju kralježnice u Zagrebu. U  međunarodnim aktivnostima ističe se kao član izvršnog odbora SeENSa –  neurokirurškog društva jugoistočne Europe. Također, obnaša dužnost  potpredsjednika Hrvatskog društva za spinalnu kirurgiju. Aktivan je član  Hrvatskog neurokirurškog društva,  Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatske  liječničke komore, Hrvatskog vertebrološkog društva, Hrvatskog društva sudskih  vještaka, Hrvatskog društva sudsko medicinskih vještaka te Liječničkog  povjerenstva RSS-a (Riječkog sportskog saveza). Koautor je brojnih znanstvenih  i stručnih radova te je dobitnik studijske stipendije “Fondazione Mario  Roberto Mazzeo” iz 2002. godine.

Vezane djelatnosti