doc. dr. sc. Zlatko Kolić, dr. med.

specijalist neurokirurgije

  • Rijeka

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1992. godine. Staž je odradio u Domu zdravlja u Senju. Godine 1998. stječe zvanje magistra znanosti iz smjera opće kirurgije, a zatim 2011. godine zvanje doktora znanosti. Do 1995. godine radi na Hitnom medicinskom traktu KBC Rijeka kao liječnik opće i hitne medicine. Od 1995. radi na Klinici za neurokirurgiju KBC Rijeka, prvo do 2001. godine kao specijalizant, a od 2002. do 2015. godine kao specijalist neurokirurg. Po dobivanju studijske stipendije proveo je 6 mjeseci na Neurokirurškoj klinici Policlinico “Umberto I” Universitá “La Sapienza” di Roma. U mnogobrojna usavršavanja spada i 22 Kurs für Mikrochirurgie der Gefäße und Nerven iz područja mikrobiologije, 1998. godine u Münchenu, 1999. godine Basics and training course for neuroendoscopy u Mainzu, 2002. godine Divisione di Neurochirurgia dell’ Policlinico “Umberto I”, Universitá “La Sapienza” di Roma iz spinalne kirurgije u Rimu, 2007. godine Advanced Techniques in Image Guided Surgery u Marbelli, 2008. i 2009. godine Hands-on Course on Lumbar Spine Instrumentation u Mariboru iz područja spinalne kirurgije, zatim 2009. godine Minimal Invasive Spine Surgery u Berlinu. Krajem 2015. godine završio je kurs za minimalno invazivnu kirurgiju kralježnice u Zagrebu. U međunarodnim aktivnostima ističe se kao član izvršnog odbora SeENSa – neurokirurškog društva jugoistočne Europe. Također, obnaša dužnost potpredsjednika Hrvatskog društva za spinalnu kirurgiju. Aktivan je član Hrvatskog neurokirurškog društva, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog vertebrološkog društva, Hrvatskog društva sudskih vještaka, Hrvatskog društva sudsko medicinskih vještaka te Liječničkog povjerenstva RSS-a (Riječkog sportskog saveza). Koautor je brojnih znanstvenih i stručnih radova te je dobitnik studijske stipendije “Fondazione Mario Roberto Mazzeo” iz 2002. godine.