• specijalistički pregledi i konzultacije
  • obrada i terapija povišenog tlaka
  • obrada i terapija zatajivanja bubrežne funkcije
  • UZV trbušnih organa
  • dopler krvnih žila bubrega