dr. sc. Božidar Vujičić, dr. med.

Specijalist interne medicine - nefrologije

  • Rijeka

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1998. godine. Do 2005. godine zaposlenik je Opće bolnice Pula u Djelatnostima za patologiju i sudsku medicinu te transfuziologiju. Od 2005. do 2007. godine zaposlen je u Istarskim domovima zdravlja ispostava Umag u Djelatnosti za hitnu medicinsku pomoć. Od 2007. zaposlen u Kliničkom bolničkom centru Rijeka na specijalizaciji iz interne medicine, a specijalistički ispit položio je 2012. godine. Od tada radi u Zavodu za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega Klinike za internu medicinu. Od 2011. godine je naslovni asistent na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Član je Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju, Hrvatskog društva za arterijsku hipertenziju, Hrvatskog endokrinološkog društva, Hrvatskog društva za debljinu i Europskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju.