doc. dr. sc. Duje Vukas, dr. med.

specijalist neurokirurgije

  • Rijeka

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci diplomirao je 2001. godine. U vremenu od 2001. – 2002. kao zaposlenik KBC Rijeka u istoj ustanovi obavlja pripravnički staž. Tijekom 2002. – 2004. zaposlen je kao stručni suradnik na poslovima prodaje. Također, 2003. godine polaže državni ispit. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci poslijediplomski studij završava obranom doktorskog rada s temom: „Uloga anuloplastike na ishod operacijskog liječenja hernije intervertebralnog diska stražnjom diskektomijom“. Specijalizaciju iz neurokirurgije započinje 2004. godine kao zaposlenik KBC Rijeka. Tijekom posljednje godine specijalizacije boravi na Klinici za neurokirurgiju, KBC „Sestre Milosrdnice“ gdje 2010. polaže specijalistički ispit. Tijekom aktivnog rada na Klinici za neurokirurgiju KBC Rijeka bavio se poslovima opće neurokirurgije s posebnim interesom u kirurgiji kralježnice. Tijekom specijalizacije usavršavao se na studijskim boravcima i tečajevima u Houstonu, Bostonu, Salzburgu, Zurichu, Mariboru, Berlinu i Zagrebu. Kao pozvani predavač, aktivni i pasivni sudionik sudjelovao je na kongresima i tečajevima iz neurokirurgije u domovini i inozemstvu. Također je autor i koautor brojnih znanstvenih i stručnih radova iz područja neurokirurgije. Tijekom više godina u naslovnom zvanju asistenta sudjeluje u nastavi na Katedri za neurokirurgiju (Medicinski fakultet u Rijeci). Od 2015. godine suradnik je na Odjelu za biotehnologiju, Sveučilišta u Rijeci kao voditelj izbornog kolegija na diplomskim sveučilišnim studijima. Član je Hrvatskog liječničkog zbora – Podružnica Rijeka, Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog neurokirurškog društva i Hrvatskog vertebrološkog društva.