doc. dr. sc. Vjerislav Peterković, dr. med.

SPECIJALIST NEUROKIRURGIJE

  • Rijeka

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Rijeci 2002. godine nakon čega je odradio pripravnički staž u KBC Rijeka.

2004. godine započeo je specijalizaciju iz neurokirurgije za Klinički Bolnički Centar Zagreb. Specijalistički ispit položio 2010. godine. Od tada kontinuirano radi kao liječnik specijalist u Klinici za neurokirurgiju KBC Zagreb. 2010. godine odlazi na stručnu edukaciju iz područja  kirurgije lubanjske osnovice (tumori hipofize, meningeomi, švanomi VIII živca, kordomi, hodrosarkomi) u International Neuroscience Institute u Hannoveru. 2013.  godine doktorirao je na Medicinskom fakultetu  u Zagrebu s temom disertacije „Procjena učinka rane terapije deksametazonom na ishod domicilnog bakterijskog meningitisa u odraslih“.

Tijekom svog specijalističkog staža sudjeluje na brojnima tečajevima i kongresima spinalne neurokirurgije sa osvrtom na degenerativnu bolest vratne kralježnice. 

2014. godine izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području  biomedicine i zdravstva. Također 2016. godine u periodu od mjesec dana boravi u centru za endoskopsku kirurgiju lubanjske osnovice (adenomi hipofize, kraniofaringeomi, Rathkeove ciste) u Pittsburgu te cerebrovaskularnu (aneurizme, arteriovenske malformacije) neurokirurgiju.  2018. godine imenovan je u naslovno znanstveno – nastavno zvanje docent s temom nastupnog predavanja „Nanomedicina u neurokirurgiji“.

2019. godine imenovan je  voditeljem odjela za neurokirurške operacije.

Član je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog neurokirurškog društva, Hrvatskog društva za lubanjsku osnovicu, Europskog društva za lubanjsku osnovicu, EANS-a.

Kao autor i koautor objavio je ukupno 10 radova od toga 7 radova u  bazi Current Content, 1 rad u Pubmed-u, 2 rada u Scopus-u.