Bojan Milanov, dr. med.

SPECIJALIST NEUROKIRURGIJE

  • Pula

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2004. godine. Po završetku fakulteta odradio je pripravnički staž u Mostaru, položio državni ispit Republike Bosne i Hercegovine te dobio specijalizaciju iz neurokirurgije 2006. godine za SKB Mostar. Specijalistički staž odradio je u KBC Zagreb Klinika za neurokirurgiju Zagreb krajem 2011. godine. Potom nastavlja raditi u  SKB Mostar kao specijalista neurokirurgije gdje stječe početno iskustvo. 2013. godine prelazi u Opću bolnicu Pula na odjel neurokirurgije OB Pula. Iste godine polaže i državni ispit RH. Sljedećih godina stječe daljnje iskustvo na neurokirurškom odjelu OB Pula pokrivajući hitnu neurokiruršku službu te izvodeći elektivne zahvate. U siječnju 2019. godine započinje s ambulantnim pregledima pacijenata u Medico Pula gdje radi i danas.