Ivan Host, dr. med.

SPECIJALIST INTERNE MEDICINE – HEMATOLOGIJE

  • Rijeka

Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Rijeci 1986. godine. 1988. godine nakon jednogodišnjeg liječničkog staža položio je državni ispit. Od 1988. do 1992. godine radi kao liječnik opće prakse u Domu zdravlja Cres i u privatnoj internističkoj ordinaciji dr. Vladimir Host.

Od 1992. godine radi u Kliničkom bolničkom centru Rijeka. 1997. godine položio je specijalistički ispit iz interne medicine, te od onda radi na hematološkom odjelu Interne klinike KBC Rijeka.

Već 27 godina neprekidno radi na hematološkom odjelu KBC Rijeka kao specijalist interne medicine i subspecijalist hematolog. Pored redovnog rada u hematološkoj dnevnoj bolnici i na hematološkom odjelu radi i hematološku ambulantu, ultrazvučne i color doppler preglede, punkcije i biopsije kosti, te abdominalne i pleuralne punkcije i ultrazvukom vođene punkcije.

Pored stručnog rada sudjeluje i u znanstveno nastavnom radu hematološkog odjela. Predavač je na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Koautor je brojnih znanstvenih članaka. Urednik je dvije knjige: ”Uvod u kemoterapiju” – Rijeka 2005 i ”Psihološka pomoć u sučeljavanju sa zloćudnom bolešću” – Rijeka 2007.

Pored znanstvenih članaka objavio je i oko 300 znanstveno popularnih članaka u raznim časopisima.

Završio je tečajeve prve kategorije iz ultrazvuka abdomena, iz ultrazvuka vrata, iz color doppler dijagnostike, te anemije i limfadenopatije.