prof. dr. sc. Antica Duletić – Načinović, dr. med.

specijalist interne medicine - hematologije

  • Rijeka

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1977. godine. Specijalistica je interne medicine, uža specijalizacija hematologija. Dugi niz godina u KBC Rijeka vodila je Zavod za hematologiju, Klinike za internu medicinu, KBC Rijeka.  Stručnjak je za bolesti krvotvornog sustava, od slabokrvnosti, preko bolesti zgrušavanja i tromboze, do zloćudnih tumora krvotvornog sustava, leukemija, limfoma i multiplog mijeloma.  Naglasak u radu s bolesnicima je na promišljanju o dijagnostičkom postupku u hematoloških bolesti, terapijskom pristupu, procjeni najboljeg terapijskog programa, mišljenju o mogućnosti sudjelovanja u kliničkim ispitivanjima s novim lijekovima te naglasak na konzilijarno timskom mišljenju ekspertnog tima.  Uz stručnu djelatnost  istaknula se i u znanstvenoj djelatnosti te je tijekom godina objavila brojne znanstvene radove u međunarodnim i domaćim časopisima. Kao pozvani predavač sudjelovala je na niz znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu, većinom s temama iz leukemija i limfoma. Posebno područje interesa je biologija tumorskog tkiva u ne Hodgkinovim limfomima, tako da je istraživanje započela tijekom doktorskog studija, a kasnije kao voditelj projekta odobrenog od Ministarstva znanosti i tehnologije  nastavljeno je ispitivanje patoloških zbivanja u agresivnih limfoma.  Kao glavni istraživač sudjelovala u više kliničkih ispitivanja. Autor je i koautor više udžbenika iz hematologije i onkologije. Suorganizator hrvatskih hematoloških kongresa i edukacijskih tečajeva iz hematologije. Član je više stručnih društava u Hrvatskoj i član Europskog  hematološkog društva (EHA- European Hematology Association).  Član je tima Specijalne bolnice Medico od 2017. godine.