Alma Delić Knežević, mag. med. biochem.

SPECIJALIST MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE

  • Rijeka
  • Pula

Diplomirala na Farmaceutsko – biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Medicinska biokemija. Staž obavila u laboratoriju Doma zdravlja u Splitu, a nakon položenog stručnog ispita, predavala stručne predmete u Medicinskoj školi u Splitu, smjer laboratorijski tehničar. Od 2001. godine radi u medicinsko-biokemijskom laboratoriju Doma zdravlja PGŽ u Rijeci do veljače 2023. godine. Specijalistički staž obavila u KBC Rijeka i specijalistički ispit položen je 2012. godine. Član je Hrvatske komore medicinskih biokemičara i Hrvatskog društva medicinske biokemije i laboratorijske medicine. Redovito pohađa tečajeve trajne edukacije i sudjelovala je na brojnim stručnim svjetskim i europskim kongresima.