Višnja Butorac, dr. med.

specijalist neurologije

  • Rijeka

Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Rijeci 2003. godine. Obavljala pripravnički staž u KBC Rijeka, te 2005. godine položila državni ispit za doktora medicine. Od 2004. – 2006. godine radi kao znanstveni novak na Medicinskom fakultetu Rijeka. Od 2006. godine radi u Općoj bolnici Gospić kao liječnik opće medicine, a od 2011. godine nakon položenog specijalističkog ispita iz neurologije kao specijalista neurologije. 2008. godine položila ispit u sklopu tečaja za stalno usavršavanje liječnika „Obojeni doppler u ispitivanjima ekstrakranijske i intrakranijske moždane cirkulacije“, u KBC „Sestre Milosrdnice“, a 2017. godine „Elektromioneurografija“ na KBC Rebro. Od 2018. godine član je tima Specijalne bolnice Medico.