doc. dr. sc. Matija Sošić, dr. med.

SPECIJALIST NEUROLOGIJE

  • Pula

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Rijeci, te je iskustvo specijalista neurologije stekao na Klinici za neurologiju u Kliničkom bolničkom centru Rijeka gdje je bio zaposlen od 2013. – 2021. godine. Završio je poslijediplomski studij „Biomedicina i zdravstvo“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i obranio doktorsku disertaciju pod nazivom „Lokalni upalni odgovor kod intraventrikularne primjene rekombinantnoga tkivnog aktivatora plazminogena u liječenju primarnoga moždanog krvarenja s prodorom krvi u komorni sustav“ u studenom 2020. godine. Početkom 2021. godine imenuje se u trajno znanstveno zvanje kao znanstveni suradnik. Od 2013. – 2021. godine osim kliničke neurologije radi kao suradnik u nastavi na Katedri za neurologiju Sveučilišta u Rijeci, te predaje kliničke vještine i praktičnu teoriju iz neurologije studentima četvrte godine na Studiju medicine na hrvatskom jeziku te Studiju medicine na engleskom jeziku.

Autor je i koautor više znanstvenih radova iz područja neurologije u međunarodno indeksiranim znanstvenim časopisima kao i nekoliko desetaka kongresnih priopćenja i predavanja na domaćim i inozemnim kongresima te stručnim skupovima.

Član je Hrvatskog neurološkog društva, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatske liječničke komore, te Europskog neurološkog društva.