Željka Diklić, dr. med.

Specijalist interne medicine – kardiologije

  • Rijeka

Studij medicine završava na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1983. godine. Po obavljenom pripravničkom stažu i  položenom državnom ispitu,  zapošljava se u Domu zdravlja „Kočevje“ u Sloveniji gdje radi do 1987. godine. U periodu od 1987. do 2007. godine bila je zaposlenica Medicinskog fakulteta na Katedri za internu medicinu u zvanju asistenta, a kasnije prelazi u puni radni odnos u KBC Rijeka. Također, 1987. godine upisuje poslijediplomski studij iz opće kliničke patofiziologije. 1995. godine polaže specijalistički ispit iz Interne medicine, a u prosincu 2011. godine subspecijalistički ispit iz kardiologije. U dugogodišnjem radu na Odjelu kardiologije i u Kardiološkoj ambulanti aktivno sudjeluje u kardiološkoj neinvazivnoj dijagnostici i liječenju kardijalnih bolesnika. Fokus interesa je područje neinvazivne dijagnostike koje predstavlja ehokardiografija dok su primarni interesi bolesnici s kroničnim srčanim zatajivanjem kao i primarna i sekundarna prevencija kardiovaskularnih bolesti. Niz godina sudjeluje u edukaciji studenata medicine, liječnika pripravnika, specijalizanata interne medicine i drugih specijalnosti. Redovito sudjeluje na lokalnim sastancima kardiološke sekcije te na hrvatskim, europskim i svjetskim kardiološkim kongresima. Članica je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog kardiološkog društva i Europskog kardiološkog društva.